Prezidium FKHV ČR dne 2. 5. 2018

18.05.2018 11:47

Prezidium se zabývalo následujícími body:

  • Zápisy z prezidia FKHV ČR - Celé zápisy z prezidií se nadále nebudou zveřejňovat na internetových stránkách FKHV ČR. Na internetové stránky budou zveřejněny pouze dořešené a uzavřené body.
  • Czech news center - Tomáš Barnet poslal plán spolupráce s CNC dopředu prezidiu e-mailem. Návrh vývoje spolupráce byl odsouhlasen a prezidium pověřuje Tomáše Barneta dále dojednat podmínky spolupráce jménem FKHV ČR.
  • Technická komise - Předseda Technické komise Josef Zrucký informoval prezidium o stavu probíhající kontroly v KTK 06. Technická komise informovala prezidium o změnách v následujících komisích: Aktualizace složení KLTK: 01-17, 01-27, 01-35, 01-39, 03-04, 05-07, 06-08, 06-12, 09-07, 09-11, 10-05, 10-07, 11-09, 11-33, 13-03, 13-07. Pozastavení činnosti KLTK: 06-04. Zrušení KLTK: 01-34. 
  • Informační systém - Proběhla schůzka s p. Jiřím Bayerem na téma generování čísel klubového testování. P. Poláček navrhl možnou realizaci generátoru čísel. Návrh bude dále projednáván a rozvíjen.
  • Návrh financování - Pavel Fiala navrhl změnu financování v FKHV, kterou rozeslal dopředu prezidiu k nastudování. Prezidium odsouhlasilo změnu financování. Návrh bude dále rozpracován a projednán v tripartitě. Václav Kafka do příštího prezidia podá návrh úpravy struktury placení příspěvků za členy do FKHV. Pavel Fiala připraví upravenou variantu rozpočtu a finanční úvahy. Pavel Šimek písemně před prezidiem zaslat podněty k úpravě cen v rozpočtu, kdy navrhl upravit ceny za první a opakované testování v KTK (testování na technickou způsobilost), kdy se pokaždé jedná o stejné úkony, a ceny v případě rozdílné kategorie vozidel (motocykl, osobní automobil, nákladní automobil), kdy náročnost testování na technickou způsobilost je rozdílná a v případě motocyklu a automobilu jsou i rozdílné úkony. Jeho návrhy i odůvodnění byly předneseny na prezidiu. O jeho návrzích bude dále jednáno.
  • Grand Veteran - Jaroslav Větvička seznámil prezidium s průběhem akce Grand Veteran prostřednictvím přehledného videa a písemné prezentace. Akce obsahovala všechny předem domluvené prvky, představila veřejnosti veteránismus v celé jeho šíři a prezentovala FKHV a jednotlivá sdružení. Byly zde ukázány všechny oblasti, které FKHV zahrnuje, včetně dalších zástupců veteránské společnosti. Zúčastnili se také veteránisté AVCC v AČR. Součástí akce byly dvě velká výročí našich dějin, rok 1918 a 1968. Nechybělo také žádoucí zaměření veteránismu na rodinu, děti a mládež. Pro děti byly připraveny polytechnické dílny, kde si bylo možné řemesla vyzkoušet pod pedagogickým dohledem. Dalšími body bylo defilé historických sanitek, předvedení tříkolky Carla Benze, atd. Z akce vznikly desítky odkazů v tištěných a elektronických médiích, v televizi (ČT a TV Seznam) a sociálních sítích. Podrobná závěrečná zpráva z akce bude zpracována a přednesena na Shromáždění delegátů.  Jaroslav Větvička požádal FKHV o příspěvek na akci na postproddukční propagační dokument a spoluúčast FKHV na jeho VIP programu. Tento bod bude dále projednán na příštím prezidiu.
  • Dar pro p. Průšu - Došla žádost o finanční dar pro bývalého předsedu p. Průšu. Prezidium finanční dar, krytý z prostředků KTK 03, odsouhlasilo.
Zpět