Prezidium FKHV ČR dne 9. 1. 2018

19.01.2018 12:30

Prezidium se zabývalo následujícími body:

 • Grand Veteran: Jaroslav Větvička informoval prezidium o průběhu příprav akce Grand Veteran. Zájemci o účast na akci se již nyní mohou přihlašovat na stránkách www.fkhv.cz v záložce Grand Veteran.
 • Aktualizace Ekonomické směrnice: Musí být dořešena cena prodlužování testování na historickou původnost po uplynutí 2 let u vozidel v RSV, kterou provádí pouze KLTK. Dále musí být dořešena cena testování v KLTK v případě menších úprav na vozidle (změna barvy…).
 • Úvaha k financování: Na základě materiálu, který definoval veškeré prováděné činnosti, bude provedeno ohodnocení jejich pracnosti a následně i provedeno ekonomické ocenění.
 • Kontrolní a revizní komise: Byl sestaven plán práce a kontrol KRK na rok 2018. Plán kontrol KRK bere prezidium na vědomí.
 • Technická komise: Tomáš Hušek přednesl nejdůležitější body ze schůze TK.
 • Aktualizace Příručky: Prezidium odsouhlasilo, že všechny aktualizace v Příručce jsou platné pro nově vznikající členy a kluby v KLTK a KTK.
 • Školení KTK: Prezidium bylo informováno o průběhu školení KTK a o stanovených termínech školení.
 • FIVA: Byl zaslán dopis na FIVA ohledně dotazů na testování historického vozidla.
 • Smlouvy s KLTK: Smlouvy jsou dokončené a připravené k distribuci na sdružení.
 • Změny v KTK a KLTK: Byly odsouhlaseny změny ve složení KTK a KLTK. 
 • Pozice generálního sekretáře: Tomáš Hušek přednesl prezidiu svoji žádost na ukončení pozice generální sekretáře z důvodu velké časové náročnosti v souběhu se zaměstnáním.
Zpět