Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 3. 7. 2018

26.07.2018 10:13
 • Shromáždění delegátů - Následující SD bude svoláno na sobotu 1. prosince 2018.
 • Technická komise - Prezidium vzalo na vědomí zápis z TK.
 • KLTK - prezidium bere na vědomí aktualizované složení KLTK 03-04, spuštění 11-09 a pozastavení 07-03 a 11-44.
 • Stav uzavření smluv s KLTK - Kluby, s nimiž do schváleného data nebyla uzavřena Smlouva o testování, měly pozastaveny Klubovou testovací komisi. Vyšlo najevo, že některé sdružení nemají aktualizované kontakty na své kluby a informace o uzavírání smluv se k nim nedostaly. Prezidium schválilo výjimku, že kluby, které do jednání dnešního jednání prezidia dodaly chybějící smlouvy, budou spuštěny dodatečně. Tyto KLTK zkontroluje a následně spustí TK na svém jednání dne 9. 7. 2018.
 • Aktualizace Ekonomické směrnice - Prezidiu byla v předstihu zaslána aktualizovaná Ekonomická směrnice FKHV. Prezidium navržené změny odsouhlasilo. Ekonomická směrnice bude rozeslána prezidiu a zveřejněna na internetových stránkách.
 • Koncepce rozvoje FKHV - Pavel Fiala dopracuje koncepci rozvoje FKHV od Jaroslava Větvičky. Koncepci rozešle prezidiu k připomínkování do 15. 7. 2018. Prezidium následně bude mít čas k připomínkování konceptu do 25. 7. 2018.
 • FIVA - Další zasedání FIVA bude 15. - 18. 11. 2018. Jako delegát a zástupce prezidenta FKHV v FIVA byl navržen Tomáš Barnet. Do Technické komise FIVA je navrhován Ludvík Otto. Do Kulturní komise FIVA byl navržen Jaroslav Větvička.
 • Pohár Federace - Tomáš Barnet prezentoval průběh Poháru Federace. V současné době je přihlášeno více účastníků, než v roce 2017.
 • Akademie - Jaroslav Větvička navrhl vytvoření Kulturní komise, pod kterou by byla nově zařazena Akademie i s dalšími činnostmi, jako je Ples FKHV, uchování historie, Grand Veteran a další. Koncepci transformaci Akademie a Kulturní komise zašle Jaroslav Větvička do dalšího jednání prezidia, aby byl materiál připraven k diskuzi. Následně se koncepce bude schvalovat na SD. 
 • Spolupráce s ClassicExpo - Bára Horáková prezidiu prezentovala rozvíjející se spolupráci mezi FKHV a ClassicExpo. Návrh spolupráce bude zaslán na sdružení a kluby.
 • Různé - Sankce při nedodání dokladů po druhé výzvě na KTK. Bude sepsán dopis na KTK, kde budou jasně definované jejich pravomoci a zodpovědnost.  Návrh připraví TK.

 

 

Datum: 3. 7. 2018

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise

MD – Ministerstvo dopravy

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

Zpět