Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání dne 8. 1. 2019

17.01.2019 09:06

Prezidium s právem hlasování

 

 

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Luděk Erlebach

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

                         

Další orgány prezidia                         

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Josef Zrucký

ano

Hospodář 

Jiří Zítek

omluven

KRK

Rudolf Žalud

omluven

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 2. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 8. 1. 2019

1) Výsledky SD ze dne 1. 12. 2018

Konečný zápis ze SD byl rozeslán. Zápis bude zveřejněn na internetových stránkách fkhv.cz.

2) Aktualizace Ekonomické směrnice

Byla prezentována verze s revizemi Ekonomické směrnice. Nové sazby za úkony v rámci testování byly odsouhlaseny a kromě platby za zakoupení nového čísla vstupují v platnost od 9. 1. 2019.

Dále bylo navrhnuto pár dalších stylistických úprav. Verze s posledními revizemi bude zasána prezidiu e-mailem k připomínkování a následně vejde v platnost. 

Po zapracování úprav prezidium v počtu hlasů pět pro, jeden proti, přijalo novou verzi Ekonomické směrnice. 

AVCC hlasovalo proti přijetí nového návrhu Ekonomické směrnice. 

3) Informační systém

Prezident informoval přítomné o vývoji informačního systému FKHV. Novým vedoucí IS je místo Ing. Vomočila Ing. Martin Kot. Předpoklad spuštění zkušebního provozu je plánován na 15. 3. 2019.

4) Personální rozvoj FKHV

Prezident rozeslal prezidiu koncepci personálního rozvoje FKHV. Všichni viceprezidenti FKHV zaslaný návrh odsouhlasili. 

V konceptu by navržen p. Martina Kota na pozici výkonného ředitele a p. Jiří Patočka na pozici technického pracovníka, oba ze začátku na částečné úvazky. Prezidium tento návrh odsouhlasilo. 

Bude domluvena schůzka, které se zúčastní prezident FKHV, p. Horáková, p. Kot. a p. Patočka, kde budou jasně definovány jednotlivé pracovní činnosti a kompetence, vč. koordinace. Poté bude s p. Kotem a p. Patočkou uzavřena pracovní smlouva. Všichni prezidenti návrh odsouhlasili. 

Všechny komise zůstávají svou strukturou poradním orgánem prezidia.

5) Kalendář prezidia 2019

Zaslaný kalendář práce prezidia byl schválen.

Zároveň bylo odsouhlaseno, že bude posunut termín Shromáždění delegátů na přelom května/června kvůli zpracování výsledků hospodaření FKHV za předchozí rok.

6) Ples FKHV 2019

Jaroslav Větvička byl pověřen prezentací FKHV na Plese Akademie českého veteránismu, místo prezidenta, který se osobně akce nemůže zúčastnit.

7) Případ bývalého předsedy KTK 06

Případ podání podezření ze spáchání přečinů podvodu a zpronevěry bývalým předsedou KTK 06 byl policí odložen.

8) Zástupce prezidenta FKHV

Prezident otevřel otázku jeho zastupování v případě nepřítomnosti. Zástupce si může prezident v souladu se stanovami zvolit sám. 

9) Ministerstvo dopravy

Po schůzce na Ministerstvu dopravy bude znovu zveřejněna informace o úlevách pro testování historických vozidel.

Do 31. 1. 2019 technická komise shromáždí požadavky na legislativní úpravy, které zašlou jednotlivá sdružení, které FKHV předloží na MD. Dále proběhne v druhé polovině února schůze předsedů KTK se zástupci RM. Body k jednání budou zaslány taktéž do 31. 1. na technickou komisi, která je připraví. 

10)     Článek o FKHV

Sdružení AVCC HK se od veškerého jednání člena Aleše Paříka distancuje a jde pouze o osobní jednání jedince, do kterého spadá také podání trestního oznámení. 

11)    Technická komise

Proběhlo školení předsedů KTK. Zápis bude prezidiu následně zaslán. 

12)    Kulturní komise

Předseda Kulturní komise Jaroslav Větvička informoval prezidium o prezentaci FKHV na akcích Classic Expo a na retro burze v Lysé nad Labem. Zprávy viz příloha zápisu.

13)     Kontrolní a revizní komise

Do konce ledna delegují všechna sdružení zástupce do KRK, aby mohli být na příštím zasedání prezidia delegovaní zástupci odsouhlaseni Následně bude svoláno první jednání nově ustavené KRK. Za BCC je nominovaný p. Václav Uchytil, za MBK p. Štěpán Krásničan a za UKUVHT p. František Sladký.

14)    KTLK

Aktualizace složení KLTK: 01-27, 05-03, 05-07, 06-07, 08-02, 10-05, 10-10, 10-16, 11-14, 12-12.

Žádost o založení KLTK ÚAMK-Klub vojenské a historické technicky Západní Pobřeží. Členové komise boudou pozváni na školení v roce 2019 a po školení v roce 2020 by mohla zahájit samostatnou činnost. 

15)     Různé

a. Natural 95

FKHV rozeslalo oficiální dotaz na různé instituce ohledně případného omezení paliva Natural 95. K dnešnímu dni FKHV obdrželo jednu odpověď, která bude zveřejněna na internetových stránkách www.fkhv.cz.

b. E-mailové schránky FKHV

Bude založen nový e-mail „horakova@fkhv.cz“ k užívání Báře Horákové. E-mail „sekretariat@fkhv.cz“ bude univerzální adresa pro FKHV.

c. Kancelář FKHV

Nájem kanceláře FKHV bude zvýšen, včetně garážového stání, na 14 902 Kč/měsíc. 

d. Informace o počtu členů

Do konce března zašlou sdružení Báře Horákové počet členů kvůli placení členských poplatků.

 

Datum: 8. 1. 2019

Zapsala: Bára Horáková 

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel 

GV - Grand Veteran

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise MD – Ministerstvo dopravy MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

 

Příloha č. 1. Zpráva z prezentace FKHV a její činnosti na výstavě v Lysé nad Labem

Na Výstavišti v lysé nad Labem se 17. 11. 2018 konal 2. ročník akce RETRO GARÁŽ, největší auto-moto veterán burzy a prodejní výstavy veteránů pod střechou v krytých halách v ČR.

 Na programu byly mimo jiné:

 • 3 obsazené kryté haly výstaviště (8.000 m2)  Obsazené venkovní plochy (10.000 m2)
 • Prodej auto-moto veteránů (desítky kusů)
 • Výstava auto-moto veteránů  Renovační dílny / nové díly & repliky / literatura
 • Burza auto-moto veteránů  Veteránská “veteš” & sběratelství
 • Bohatá veteránská tombola (ceny v hodnotě cca 50.000 Kč) motocykl Jawa Pionýr
 • živá aukce veterána – dražba veterána naživo 

Na tomto podniku, který navštívilo cca 7 000 návštěvníků, se prezentovala FKHV jednak výstavním stánkem a aktivitou na hlavním podiu akce. Na stánku jsme formou rollupů, bannerů a letáčků prezentovali FKHV, její činnost a také činnost v kulturní a sportovní oblasti. Poutačem byl závodní vůz Tatra 605. Na akci se prezentovalo také několik velkých veteránských aktivit a akcí (1000 mil čsl., Zbraslav Jíloviště, Retroautomuzeum, Porsche Muzeum, apod..). Na stánku jsme přivítali z řadu zajímavých osobností, včetně zástupců vrcholných klubových aktivit, závodníků, zástupců renovačních dílen apod. 

Pro děti jsme měli přichystány omalovánky, které si děti mohly u našeho stolečku vymalovat nebo vzít sebou. Na hlavním podiu jsme během vystoupení s mikrofonem měli možnost krátce představit FKHV a její aktivity. Do tomboly jsme darovali také několik vstupenek na naše akce.

Z reakcí návštěvníků jsme získávali pocit, že FKHV a její činnost se pozvolna dostává do povědomí široké veteránské obce, která oceňuje aktivity i v jiných oblastech než organizaci testování vozidel na historickou původnost.

V Praze dne, 2. 1. 2019

 

Prezentaci zajistili a zprávu podávají:

MUDr. Jaroslav Větvička

Ing. Bára Horáková

Marek Rambousek

 

Příloha č. 2. Zpráva z prezentace FKHV na akci Classic Expo 

Ve dnech 9. – 11. 11. 2018 se FKHV zúčastnila prezentace na akci Classic Expo v Praze v PVA Letňany. Ke spolupráci byly vyzvány také veteránské kluby sdružené pod FKHV. Aktivně se do spolupráce s FKHV zapojily:

 • Veteran car club Praha
 • Mercedes-Benz Klub Česká republika
 • Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko
 • Fiat klub
 • Český klub majitelů amerických automobilů
 • další jednotlivci, kteří mají zájem o propagaci a podporu veteránismu na veřejnosti. 

Akce se za tři dny zúčastnilo kolem 10 000 návštěvníků, z toho cca 500 dětí a žáků středních technických škol a učilišť. 

 

 

Zpracoval:

MUDr. Jaroslav Větvička

Ing. Bára Horáková

 

 

Zpět