Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 13. 8. 2019

20.08.2019 14:16

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

SVCC

Mgr. Tomáš Hušek

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 10. 9. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 13. 8. 2019

1)Závěry ze shromáždění delegátů

Prezidium schválilo svolat mimořádné shromáždění delegátů na začátek prosince 2019. Přesný termín bude stanoven do dalšího prezidia. Hlavním bodem jednání bude schválení rozpočtu na rok 2020, který připraví Ing. Fiala.

2)Založení dokumentů do sbírky listin

Do sbírky listin byly založeny dokumenty za rok 2014, 2015, 2016 a 2017. Po obdržení podkladů za rok 2018, ze strany účetní firmy, budou založeny i tyto dokumenty.

3)Zaplacení členských příspěvků do FIVA

FIVA zaslala fakturu za členské příspěvky pro rok 2019, která byla obratem proplacena.

4)Pomocník k HV

Ing. Horáková zpracovala iniciativně dokument pro laickou veřejnost, který by měl usnadnit novým zájemcům o veteránské hnutí přehledné informace o testování. Dokument byl po připomínkovém řízení odsouhlasen.

5)Memorandum FKHV a AKHV

Memorandum mezi FKHV a AKHV bylo podepsáno a založeno na sekretariátu FKHV.

6)SVCC

S ohledem na avizované vystoupení SVCC z FKHV bylo rozhodnuto, že jejich fungující klubové testovací komise mohou přejít do jiného sdružení a budou zachovány, viz platné znění Příručky o testování.

Došlý dopis od Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem na FKHV bude zaslán JUDr. Täubelovi, který doporučí další řešení, případně návrh odpovědi.

7)Žaloba FKHV

Došlá žaloba p. Paříka na FKHV je v řešení, za FKHV má tento proces v plné kompetenci právní kancelář JUDr. Täubela.

Součástí vnitřních norem FKHV je kromě jiného také Příručka o testování a Etický kodex, které byly schváleny shromážděním delegátů a patří do souboru vnitřních pravidel FKHV. S ohledem na nedodržení některých zásad těchto dokumentů bylo odebráno oprávnění k testování, které je podtrženo současnou situací, kdy p. Pařík odešel z klubu, potažmo z FKHV.

8)Informační systém

Na základě dodaných podmětů od testovacích komisařů budou v následné etapě do informačního systému přidány další funkce. P. Kot připraví dopis s informacemi o vývoji informačního systému, který bude rozeslán komisařům.

Bude zaslán dotaz na předsedy KTK, zda mají zájem o svolání schůzky k dalšímu školení s IS.

9)Kulturní komise

a.Galavečer českého veteránismu

Jaroslav Větvička navrhl AKHV možnost zapojení se do organizace Galavečera českého veteránismu 2020. AKHV nabídku přijala a aktivně se zapojí do následujícího ročníku. Za AČR je hlavní osobou Ing. Konečný, za AKHV bude ujasněno na následujícím zasedání tripartity.

b.Videoarchiv

Sdružení byla znovu vyzvána k dodání videí do videoarchivu FKHV, který vzniká na Youtube kanálu.

c.FIVA

Prezidentka kulturní komise FIVA p. Grom pozvala p. Horákovou k jejímu aktivnímu zapojení do komise pro kulturu a mládež ve FIVA, a na listopadové zasedání na Kypru. Prezidium její zapojení a osobní účast na zasedání schválilo.

10)Technická komise

Prezidium schválilo předsedovi TK Tomáši Strnadovi celkový přístup do IS za účelem provádění kontroly testovaných vozidel.

Bylo projednáváno testování historického autobusu ve vazbě na možnost převážení osob. Prezidium odsouhlasilo, že historické autobusy nejsou určeny k přepravě osob nad rámec osobního automobilu, to znamená, že na testování bude uvedeno omezení „8+1“.

Vzhledem k tomu, že v IS je vidět klubové testování na vozidla v neodpovídajícím stavu, je závěrem TK a prezidia FKHV, že klubové testování se provádí pouze dle technického kodexu FIVA:

  • minimálně 30 let staré,
  • je uchováváno a udržováno v historicky správném stavu,
  • NENÍ užíváno ke každodenní přepravě,
  • je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví.

V případě testování vozidla neodpovídající technickému kodexu FIVA, lze zaslat dotaz na TK.

11)KRK

KRK se seznámila s otevřeným dopisem Bohemia Classic Car Clubu Praha a neshledala, že by jednání a rozhodnutí prezidia byly v rozporu s přijatými pravidly. Tato informace bude zaslána klubu ze sekretariátu FKHV.

12)KTK a KLTK

a.KTK

KTK 03: Došla žádost o zařazení nového člena do KTK 07 p. Martin Usler, tato KLTK už ale jednoho člena v KTK 07 jmenovaného má. P. Franc prověří stav členů v KTK ze zmíněné KLTK.: Pavel Ryšavý

KTK 06: Zrušeno jmenování členem KTK p. Davídek Roman AVCC AČR

b.KLTK

Aktualizované složení KLTK: 06-01

Pozastavené KLTK: 03-09 Český střelecký svaz klub vojenské historie

a.Zasílání DPP z KTK

Při kontrole nákladů jedné z KTK za roky 2017 a 2018 bylo zjištěno, že bylo na mzdách zaúčtováno na nákladech více, než mělo být. Daná KTK přestala zasílat od ledna 2018 z neznámých důvodů výplatní listiny dohod o provedení práce. Za měsíc 3/2018 tak poslala pouze podklad z ručně psané pokladní knihy, kde byly zapsané tři DPP, které však, jak bylo dodatečně zjištěno, patřily ještě do období roku 2017, kde byly již řádně zaúčtovány. Opakovaným zasláním tohoto podkladu za měsíc 03/2018 takto byly tyto DPP zaúčtovány i do období 03/2018. V dalších měsících roku 2018 opět nebyly zasílány výplatní listiny a informace o vyplacených DPP tak nemohly být jednoznačně určeny. Bohužel, situace s nezasíláním výplatních listin z dané KTK se opakovala v roce 2019 a to za období 04 a 05/2019.

Jelikož se z tohoto důvodu podstatně zvyšuje riziko chyb, budou všechny KTK posílat výplatní listiny DPP – a to i ty KTK, které nebudou mít v daném měsíci žádné DPP – v tomto případě pošlou výplatní listinu s poznámkou, že za období, kdy mají být zaúčtovány (tj. to období, kdy práce byla odvedena, i když nebyla zaplacena) nebyly vyplaceny žádné DPP. Prezidium tento návrh schválilo.

 

 

 

Datum: 13. 8. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Zpět