Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 5. 11. 2019

19.11.2019 20:08

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

SVCC

Dušan Erlebach

omluven

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 3. 12. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

            Program z jednání prezidia dne 5. 11. 2019                                                      

1)Novela silničního zákona

Probíhá příprava novelizace silničního zákona. Na druhou žádost dostalo FKHV odpověď a čeká na termín schůzky s představiteli MD, kde bude řešena také otázka změn týkajících se provozu HV na pozemních komunikacích.

2)Shromáždění delegátů

Pozvánka na SD byla schválena a bude rozeslána na prezidium FKHV, aby ji rozeslalo dále na své delegáty.

Prezidium odsouhlasilo obsah zprávy z prezidia.

Jiří Zítek seznámil prezidium s předběžným hospodářským výsledkem, který bude prezentovat na mimořádném Shromáždění delegátů. V případě zisku prezidiu odsouhlasilo ponechání částky do výše 1 000 000 Kč do příštího hospodářského roku.

V případě vyššího zisku, než 1 000 000 Kč bude částka navržena k přerozdělení do sdružení podle počtu testování provedeném v IS. Prezidium k přerozdělení navrhlo dvě varianty:

 1. rozdělení pouze dle počtu testování,
 2. sdružení dostane fixní částku dle počtu delegátů * 10 000 Kč + zbytek zisku proporčně rozdělit dle počtu testování na sdružení.

Prezidium odsouhlasilo druhý návrh k předložení na SD.

3)EET

Dne 9. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o evidenci tržeb č. 256/2019 Sb., která od 1. 5. 2020 zavádí tzv. poslední vlnu evidence tržeb pro všechny okruhy podnikání (včetně řemeslných činností, svobodných povolání, dopravy či činností zdravotnických zařízení). Touto otázkou se bude prezidium FKHV dále zabývat s advokátní a účetní firmou. 

Do 29. 2. 2020 bude vytvořena metodika pro kluby s informacemi o zavádění EET.  

4)FIVA

Delegáti FKHV na FIVA mají vše zajištěno.

5)Informační systém

P. Kot informoval prezidium o přípravě IS k prodlužování v roce 2020. Prezidium otevřelo otázku, vkládat nové fotografie vozidel při prodlužování. Tento bod bude probrán na dobrovolném školení KTK dne 9.11.

6)Technická komise

P. Strnad navrhl omezit počet KLTK. Případný způsob regulace KLTK bude probrán na dobrovolném listopadovém školení KTK.

ČKHV jmenovalo svého člena do TK p. Radka Velebu.

Prezidium odsouhlasilo pozvánku na řádné školení předsedů a místopředsedů KTK. Pozvánka bude rozeslána na předsedy KTK.

7)Kulturní komise

Prezidium bylo informováno o plánování Galavečera českého veteránismu.

8)KRK

KRK sepsala dopis jako odpověď na dopis BCCC. Dopis bude odeslán ze sekretariátu FKHV doporučeně na adresu klubu.

9)Plán rozvoje FKHV v oblasti propagace

Materiál bude ještě konkretizován a dále rozpracován. Navrhovaná částka bude dána do rozpočtu FKHV 2020.

10)    Členské karty FKHV a členové

Do 18. 11. 2019 dodají jednotlivá sdružení členský seznam pro své členy k vydání FKHV karet pro rok 2020.

11)KTK a KLTK

 • Prezidium odsouhlasilo žádost předsedy p. Štohla o zabezpečení kanceláře KTK 01.
 • Žádosti o jmenování nového člena do KTK:
  •            P. Žejdlíková byla jmenována do KTK 01.
  • p. František Nečas byl jmenován do KTK 10
 • Aktualizované složení KLTK: 08-01, 10-05
 • Na základě rozhodnutí TK byla spuštěna KLTK 09-02 s účinnosti od 1. 11. 2019.
 • Zrušená KLTK: 03-10

 

 

Datum: 5. 11. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět