Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 5. 5. 2020

14.05.2020 18:17

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Pavol Vávra

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Tomáš Strnad

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2. 6. 2020 od 16:30. Způsob jednání bude upřesněn dle aktuální situace v souvislosti s COVID-19.

                Program jednání prezidia dne 5. 5. 2020

 

1)    Aktualizace Ekonomické směrnice

P. Zítek upozornil na nutnost aktualizace Ekonomické směrnice FKHV. Do příštího prezidia si každý z viceprezidentů připraví návrhy na konkrétní úpravy, které by se následně osobně na prezidiu projednaly.

2)    Informační systém

Intenzivně se pracuje na zavedení bezhotovostních plateb KTK prostřednictvím IS, spuštění je naplánováno cca na září 2020.

3)    Technická komise

KLTK 11-15 VCC Slaný byly odebrány přístupy do IS z důvodu nedodržování předpisů a pravidel testování HV, viz list Neshody u TK. K dalšímu řešení je pověřena TK ve spolupráci s legislativní komisí.

KLTK 11-44 Classics & Sport Car Club v AČR rozesílala majitelům vozidel zavádějící dopis ohledně testování. Komise byla na obsah dopisu upozorněna. Předseda p. Novotný přislíbil okamžitou nápravu. Skutečnost, že to bylo napraveno, bude zkontrolována přes zástupce AVCC v AČR p. Čečila.

P. Patočka do 12. 5. zkontroluje testování KLTK 01-35 Dejvického klub vojenských historických vozidel v souvislosti s počtem členů v klubu a počet testování pro členy. V případě nesrovnalostí se komisi pozastavuje testování a bude vyzvána k dorovnání finančního rozdílu. Prezidium tento postup jednohlasně odsouhlasilo.

Prezidium obdrželo dokument Metodika řešení Neshod. Prezidium dokument odsouhlasilo.

V návaznosti na e-mail ze dne 9. 4. některé komise nebo komisaři ani po půl roce nesplnili požadované, a tudíž se jim navrhuje pozastavit oprávnění k testování HV a odebrat přístup do IS. Prezidium tento postup jednotně odsouhlasilo. Jedná se o tyto komise a komisaře:

 

02-08   Jihomoravský Auto Z klub, z.s.

04-11   FOX CARS CLUB, z.s.

07-03  VCC Karlovy Vary AČR

11-02   AMK-VCC Český Brod

11-07   AMK VCC Benátky nad Jizerou

11-11   Orion Klub Historická Vozidla Slaný

11-14   Klub historických vozidel Nymburk

11-19   KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL YOUNG GUNS Z.S.

11-36   VVC Kladno z.s.

11-40   Klub vojenské historie Příbram

11-43   Historic Bus Prague

11-44   Classics & Sport Car Club v AČR

11-45   Klub vojenské historické techniky Mladá Boleslav z.s.

12-01   Klub Přátel US - CARS

 

01-05.14         Gruber Petr                 ÚAMK - KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA

01-05.3           Danda Tomáš             ÚAMK - KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA

02-08.2           Popelka Jiří                Jihomoravský Auto Z klub, z.s.

02-08.4           Hemzal Jiří ml.           Jihomoravský Auto Z klub, z.s.

02-08.5           Kumhal Jan                Jihomoravský Auto Z klub, z.s.

02-08.6           Pospíšil Milan             Jihomoravský Auto Z klub, z.s.

06-01.1           Táborský Karel, Ing.  Klub historických vozidel Žďár nad Sázavou

06-01.3           Krupica Petr, Ing.       Klub historických vozidel Žďár nad Sázavou

06-01.4           Handschuh Tomáš     Klub historických vozidel Žďár nad Sázavou

07-03.1           Kukrecht Petr             VCC Karlovy Vary AČR

07-03.4           Weingartl Roman       VCC Karlovy Vary AČR

07-03.5           Klbík Ota                    VCC Karlovy Vary AČR

07-03.6           Albrecht Tomáš         VCC Karlovy Vary AČR

07-05.3           Žofaj Jiří                     Auto klub Cheb v AČR

07-05.7           Rajlich Jaroslav          Auto klub Cheb v AČR

07-05.8           Šnejdar Stanislav       Auto klub Cheb v AČR

07-05.9           Rajlich Petr                 Auto klub Cheb v AČR

07-08.1           Majer Mirko               VETERAN CAR CLUB CHEB v AČR

07-08.2           Procházka Josef         VETERAN CAR CLUB CHEB v AČR

07-08.3           Urbanský Josef           VETERAN CAR CLUB CHEB v AČR

11-02.6           Svoboda Jan               AMK-VCC Český Brod

11-11.1           Bečvář Václav jun.     Orion Klub Historická Vozidla Slaný

11-11.2           Matějka Tomáš          Orion Klub Historická Vozidla Slaný

11-11.3           Bečvář Václav st.       Orion Klub Historická Vozidla Slaný

11-36.1           Slovák Václav             VVC Kladno z.s.

11-36.2           Kučera Karel              VVC Kladno z.s.

11-36.3           Bořil Miloslav             VVC Kladno z.s.

11-36.4           Šimek Jaroslav           VVC Kladno z.s.

11-43.1           Koutek Alois, Ing.      Historic Bus Prague

11-43.2           Novák Karel               Historic Bus Prague

11-43.3           Koutek Alois, Ing.      Historic Bus Prague

11-43.4           Koutek Vlastimil       Historic Bus Prague

 

Po dodání dokumentů bude případné vrácení oprávnění komise, popř. komisaře, projednáno na prezidiu.

4)    Kontrolní a revizní komise FKHV

Dne 26. 5. proběhne schůze KRK.

Prezidium požádalo zástupce UKUVHT, aby působili na svou členskou základnu a nedocházelo k atakům vůči FKHV ve smyslu Stanov FKHV ČR, čl. 7, odst. 1, 2, 3.

5)    Hospodářská komora

Prezidium odsouhlasilo podání žádosti o členství FKHV v Hospodářské komoře.

6)    Návrh na uzavření smlouvy s DAS

Prezidium odsouhlasilo uzavření smlouvy s DAS.

7)    Aktualizace Příručky

Byla schválena aktualizace Příručky. Příručka bude rozeslána předsedům KTK a zveřejněna na stránkách FKHV.

8)    Přerozdělení finančních prostředků na sdružení

Konečné rozdělení finančních prostředků dle Přílohy č. 1.

Všichni viceprezidenti zašlou p. Horákové číslo bankovního účtů, kam se mají příspěvky na jejich sdružení převést.

9)    Členské příspěvky 2020

Faktury za členské příspěvky 2020 obdržela všechna sdružení.

10)         KTK 10

Novým předsedou KTK 10 byl zvolen Mgr. František Čečil. Prezidium jmenovalo navrženého předsedu Mgr. Františka Čečila na funkci předsedy KTK 10 s platností od 5. 5. 2020. P. Horáková zašle jmenování na RM.

11)         KLTK

01-27 Český Veterán Klub AČR: aktualizovali složení  

14-10 Veteran Car Club Beskydy v AČR: aktualizovali složení  

12)         Různé

Pro komisaře bude poptáno jednotné oblečení s logem FKHV.

Prezidium odsouhlasilo přidání správcovského oprávnění pro facebookovou stránku FKHV pro p. Patočku. Zároveň byl schválen přístup na facebookovou stránku FKHV a YouTube kanál pro Libora Vykusu, který bude pro FKHV vytvářet pravidelné video měsíčníky. První díl byl zveřejněn 26. 4. 2020.

P. Kafka prezentoval ideu navržení nové komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností. Návrh bude dále projednáván. P. Kafka společně s p. Patočkou a p. Vykusou připraví podklady pro další jednání prezidia.

 

 

 

Datum: 5. 5. 2020

Zapsala: Ing. Bára Horáková

 

 

Příloha č. 1.

Zpět