Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 1. 2020

19.02.2020 16:02

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 4. 2. 2020 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

              Program z jednání prezidia dne 7. 1. 2020                                                        

1)Nový prezident FKHV ČR

Na shromáždění delegátů dne 12. 12. 2019 byl zvolen novým prezidentem FKHV ČR p. Václav Kafka. Jméno statutárního zástupce bude upraveno ve veřejném rejstříku a bude mu přidělen přístup do bankovního účtu FKHV.

2)Schůze na MD a návrh novely silničního zákona

Proběhla schůze zástupců MD a FKHV. Zápis ze schůze viz příloha tohoto zápisu.

FKHV ustanovila pracovní skupinu, která informovala prezidium o probíhajících rozborech poslaneckého návrhu změny Zákona 56/2001 Sb.

3)Aktualizace Ekonomické směrnice

Prezidium odsouhlasilo stejnou částku za testování při přestupu do jiné komise je stejná jako ve stávající komisi KTK, tedy 600 Kč pro nečlena a 400 Kč pro člena. Aktualizovaná ekonomická směrnice bude vložena na stránky FKHV a rozeslaná předsedy KTK.

4)Informační systém

P. Kot informoval prezidium o základních informacích ze školení a prodlužování v IS.

Předsedové KTK si po konzultacích odsouhlasili platby za testování výhradně přes IS. Prezidium bere jejich závěr na vědomí a pracuje na jeho realizaci v IS.  

V současné době pracuje jeden člověk na přepisování testování do IS. Nyní se přihlásili dva další lidé, kteří mají o přepisování zájem. Formu spolupráce a následný postup spolupráce s nimi dále projedná p. Kot.

5)Technická komise

Proběhlo pravidelné školení předsedů a místopředsedů krajských testovacích komisí, na kterém proběhlo také školení na prodlužování testování v IS.

Po skončení všech školení komisařů se uskuteční schůzka TK, kde proběhne kontrola všech obdržených dokladů od KLTK a proškolení komisařů. Prezidium odsouhlasilo postup, že pokud KLTK nedodá požadované doklady (změnové listy a popisy činností komisařů), bude jednou vyzvána k nápravě do konce února, poté bude komise zrušena. V případě neproškolení 3 komisařů bude KLTK do dalšího školení pozastavena.

6)Kulturní komise

Přítomní viceprezidenti FKHV obdrželi pozvánku a VIP vstupenky na Galavečer českého veteránismu. Byli zvoleni zástupci za sdružení pro distribuci slev pro členy FKHV:

  • Martin Kot, AKAV
  • Tomáš Strnad, BCC
  • Dominik Koleják, ČKHV
  • Pavol Vávra, MBK
  • Petr Zeman, UKUVHT
  • Jiří Patočka, VCC ČR

7)Zpráva FIVA

P. Barnet spolu s Ing. Jiřím Francem (AKHV) vypracovali zprávu z valného shromáždění FIVA konaného ve dnech 13.-16.11 na Kypru. Prezidium vzalo zprávu na vědomí. P. Barnet informoval o možnosti návštěvy FIVA delegátů v ČR. Tato informace bude dále projednána.

8)KTK a KLTK

K dni 31. 12. 2019 vystoupilo Sdružení Veteran Car Clubů z FKHV. Dle domluvy budou KLTK jejich klubů zachovány a převedeny do jiného sdružení. V tuto chvíli chybí od klubů doklady o přestupu, nové Změnové listy a Smlouvy o testování. Jedná se o:

  • KHV Metuje
  • Podorlický Veteran Car Club
  • Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s.

 

KLTK 03-09 Český střelecký svaz klub vojenské historie: Klub dodal všechny potřebné podklady, aktualizoval své složení a zástupce UKUVHT souhlasil se spuštěním komise po jejím proškolení.

9)KRK

Prezidium dává za úkol KRK věnovat se vystoupení p. Zápotockého na semináři v Poslanecké sněmovně.

P. Sladký zašle p. Horákové seznam členů KRK, který bude aktualizován ve veřejném rejstříku FKHV.

10)Různé

Prezidium podpořilo a odsouhlasilo návrh jmenovat JUDr. Jana Taubela jako předsedu legislativní komise FKHV ČR.

 

 

Datum: 7. 1. 2020

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět