Prezidium FKHV ČR – Zápis z mimořádného jednání prezidia ze dne 29. 1. 2019

06.02.2019 16:11

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

omluven

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

omluven

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Josef Zrucký

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

Rudolf Žalud

omluven

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Host: Ing. Marian Zikmund

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 3. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z mimořádného jednání prezidia dne 29. 1. 2019

1) Členské karty

Členské karty byly vyreklamovány a měly by být znovu dodány do 6. 2. na sekretariát FKHV.

Distribuce karet bude dle možnosti na školeních KLTK v jednotlivých krajích, popř. dle jednotlivých sdružení.

Připraví p. Horáková s p. Patočkou.

 

2) Informační systém

Prezidium odsouhlasilo rozpis úkolů a cen za IS, které dostalo před mimořádným prezidiem.

Do 31. 1. 2019 bude zaslána smlouva na IS p. Fialovi, p. Větvičkovi a p. Kotovi. Smlouva bude připomínkována do 3. 2. 2019. Dále bude smlouva postoupena právní kanceláři FKHV.

Do IS bude implementována platební brána. Byla oslovena Česká spořitelna a Komerční banka. Lepší podmínky nabídla KB a další jednání bude vedeno s ní.

 

3) Personální rozšíření

Uzavřeny smlouvy s p. Fialou, p. Kotem, a p. Patočkou. Dále byl uzavřen dodatek k pracovní smlouvě s p. Horákovou.

Nová kontaktní e-mailové spojení:

  • Ing. Bára Horáková, kontaktní e-mail horakova@fkhv.cz,
  • Ing. Martin Kot, kontaktní e-mail: kot@fkhv.cz
  • Jiří Patočka, kontaktní e-mail: sekretariat@fkhv.cz

Nové úřední hodiny v kanceláři FKHV:

  • pondělí               9:00-15:00
  • úterý                 13:00-19:00
  • středa                13:00-19:00
  • čtvrtek              13:00-19:00

Další pracovní schůze bude 21. 2. od 14:00 v kanceláři FKHV.

4) Stanovy FKHV ČR

Nové znění stanov bylo úspěšně založeno do sbírky listin FKHV.

5) Ekonomické směrnice

Aktualizovaná ekonomická směrnice byla vložena na internetové stránky fkhv.cz.

6) Technická komise

Technická komise na schůzi dne 4. 2. 2019 finalizuje připomínky, které budou zaslané na Ministerstvo dopravy, včetně vyjádření k zaslanému seznamu sporného testování.

S ohledem na skutečnost, že nedošly žádné náměty na setkání s vedoucími registračních míst, nebude tato schůzka zorganizována.

7) Kontrolní a revizní komise

AVCC HK a VCC ČR bylo vyzváno ke jmenování člena do KRK. Ostatní sdružení svého zástupce již jmenovaného má.

Následující schůzce KRK bude svolána 21. 2. 2019 od 16:30 v kanceláři FKHV.

8) Kulturní komise

P. Větvička navrhl pozvání delegáta FIVA kulturní komise jménem FKHV na akci Grand Veteran k prezentaci činnosti FKHV. Budou sepsány položkové náklady na delegáta, které by byly hrazeny z rozpočtu kulturní komise FKHV. Prezidium návrh odsouhlasilo.

9) KLTK a KTK

a.KTK 03

KTK 03: Žádost na dar pro p. Sojkovi ve výši 5 000 Kč. Prezidium žádost odsouhlasilo. Bude hrazeno z prostředků KTK 03.

KTK 03: Žádost o nákup notebooku ve výši  do 17 000 Kč. Prezidium žádost odsouhlasilo.

b.Přístupové údaje do IS

Komise, které nedodaly údaje do IS do 5. 2. 2019 na e-mail „horakova@fkhv.cz“, budou pozastaveny s účinností od 5. 2. 2019 do školení 2020.

c.Pozastavená KLTK

KLTK 03-10: Pozastavena činnosti s účinnosti od 14. 1. 2019, viz dopis od AČR.

d.Smlouva o testování

KLTK, které dodaly chybějící smlouvu o testování, budou po školení spuštěny.

e.Aktualizované složení KLTK

02-02, 03-15, 08-02, 09-05

f.Nové komise

Po školení 2019 budou spuštěny nové komise 01-51 Rolls Royce & Bentley Club ČR a 11-47 KHV Slaný z.s., které splnily všechny podmínky ke schválení a testování.

 

 

Datum: 29. 1. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel

GV - Grand Veteran

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise

MD – Ministerstvo dopravy

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

 

Zpět