Schůze předsedů a místopředsedů KTK - Zápis z jednání dne 17. 5. 2019

30.05.2019 13:33

Program jednání dne 17. 5. 2019

1)Technická komise FKHV

Přítomným byl představen Tomáš Strnad jako předseda technické komise. Prezentoval fungování komise. Hlavní oblast budou monitoring systému testování, návrhy legislativních úprav a komunikace s komisaři ohledně testování, popř. komunikace s technickou komisí FIVA.

P. Strnad vyzval přítomné k zaslání přehledu pozastaveného testování k případnému přehodnocení.

2)Vydávání FIVA ID karet

FIVA karty se budou v budoucnu vydávat pouze elektronicky. Na elektronický systém by Česká republika měla najet v průběhu listopadu 2019. Nově je pověřen evidencí a správou vydávání FIVA ID karet p. Keifer.

3)Informační systém FKHV

V současné době jsou již vydávány daňově uznatelné doklady za platby spojené s testováním. V přechodném období, pokud někomu doklad nedošel, ale platba byla provedena, vystavila FKHV potřebný doklad.

P. Kot prezentoval spuštěný informační systém FKHV. Budou upraveny následující body:

 • Majiteli po schválení krajskou komisí přijde výzva k vyzvednutí testování, ale neupozorní to klubovou komisi. Funkce bude přidána.
 • Celková hmotnost povinně, přidat přípustná a povolená.
 • Brzdy „odlehčovací“: skočí o řádek níž.
 • Po ukončení vyplnění žádosti v případě, že nejsou vyplněná všechna povinná pole, popř. jsou vyplněna chybně, signalizovat tento nedostatek automatickým upozorněním.
 • Je-li provozovatel vozidla shodný s vlastníkem, pak toto pole nebude vyplňováno.
 • Přesně definovat formát zapsání adresy např. město, ulice, č. p., PSČ.
 • Kategorie vozidla: doplnit kategorii M1G.
 • Výrobce: zvolit typ písma s proměnlivou velikostí písma.
 • U vybraných polí definovat maximální počet znaků.
 • Výkon – umožnit automatický přepočet HP na KW.
 • U motocyklů uvést typy motocykl, motocykl s přívěsným vozíkem, skútr.
 • V případě amerických vozů, které mají v TP rozměry v palcích umožnit automatický přepočet na metrické míry, u vah přepočet libry na kg.
 • U typů závěsného zařízení přidat jejich význam (použít ze stávajícího Wordu).
 • Stanovit definitivní formu zápisu velikosti ráfku a pneumatiky (2,5 x 16 , 225/50). Rozměr ráfku malé X.
 • Doplnit velikost a typ požadované SPZ.
 • Prověřit, zda jsou v seznamu komisí uvedeny všechny existující oprávněné komise.
 • U identifikace v nabídce komise uvádět místo IČ emailovou adresu.
 • Zajistit signalizaci odmítnuté žádosti pro žadatele a zároveň vytvořit soubor, který bude avizovat odmítnutí pro další komise s uvedením důvodu odmítnutí a připojení fotografie odmítnutého vozidla.
 • Po určitém časovém období ( např. 3 měsíce) zajistit automatické vymazání neukončených žádostí.
 • Zajistit automatické číslování provedení testace jak v KLTK tak i v KTK v návaznosti na stávající číselné řady.
 • Vyjasnit otázku nutnosti použití čísla KTK.
 • Vyjasnit otázku excelové tabulky s ohledem, aby plnila všechny potřebné aspekty i z hlediska odvodu peněz.
 • Zpracovat a dát do nápovědy typizovaná omezení použití vozidel např. vojenských.
 • Vytvořit pro uživatele zkušební příklad, na kterém by si mohli systém vyzkoušet.
 • Kategorie vozidla vyplňovat pouze jednou a pak automaticky doplňovat i do dalších polí, kde se údaj vyskytuje.
 • Zamykání žádostí - předsedové krajské můžou odemykat již zamknuté žádosti.
 • Žádost o tisk konceptu s vodoznakem před odesláním a zamknutím žádostí.
 • Dát pryč „číslo klubové komise“ v  poznámkách a závěrech KLTK.

P. Štohl požaduje generování počtu testování pro člena/nečlena.

KLTK má náhled do své evidence. KTK má náhled do své evidence, včetně evidencí KLTK ve svém kraji. Bude dodělána funkce řazení (dle čísla KLTK, název vozu, data, atd.).

P. Nejedlý pošle vypsané omezení, které bude v systému předepsané k výběru.

Kluby po zavedení IS již nemusí zasílat Evidenci otestovaných vozidel, vč. Žádostí o testování. Seznam se již bude moct generovat automaticky a komisařům to ulehčí práci. P. Kot vyzve předsedy KLTK k zaslání poslední finální verze Evidence, vč. žádostí, a nadále se bude pokračovat pouze v IS.

 

Datum: 17. 5. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět