Solidarity for Ukraine - Solidarita pro Ukrajinu

07.03.2022 13:07

Dear members,

 

As we are gradually seeing the pandemic disappear in the rear-view mirror, a new threat has suddenly appeared on the horizon: war. Ukraine's very existence as a democratic state is threatened by an aggression unprecedented in Europe since 1945. No one can remain indifferent to the enormous humanitarian tragedy that is now afflicting this great and proud country and its brave citizens. But please note that this is not a war between the people of the two countries. The invasion of Ukraine and the enormous disaster it brings  along is the result of a completely unjustified autocratic decision.

Less than two months ago, my wife and I visited Kyiv and Lviv. Our ANF, UAC, gave us a very warm welcome. Rarely have I sensed such enthusiasm for FIVA's cause as in Ukraine. This is aptly reflected in the crucial role UAC played in putting us in touch with an organisation to represent FIVA in Russia, Nasledye. UAC perfectly understands what FIVA is about: uniting people. To stress their good cooperation UAC, Nasledye and our ANF in Moldova (Retromobile Moldova) had a fruitful videoconference, in my presence. We also met the wonderful team of the Leopolis Grand Prix, a great event to be held in early June in Lviv.

All this is now at stake. Some of our important cultural partner organisations, UNESCO first and foremost, but also the museum organisation ICOMOS and the European cultural heritage cupola Europa Nostra, have expressed their concern about the possible consequences of this horrific war for the preservation of cultural heritage in all its forms. We invite you to take note of their statements.

UNESCO's statement on recent developments in Ukraine
Europa Nostra stands in solidarity for Ukraine
ICOMOS statement on Ukraine


Naturally, we are worried about the damage the war might inflict on the many beautiful historic vehicles owned by Ukrainian enthusiasts and museums. But as long as the fights for survival go on, this concern is of secondary importance.

We can only hope that this war very soon will come to an end. As best as we can we will remain in contact with the UAC team. I call on all members of FIVA to show solidarity with our friends in Ukraine, and with the Ukrainian people.

Tiddo Bresters

FIVA President

 

ČEŠTINA:

 

Vážení členové,

jsme svědky toho, jak pandemie postupně mizí ve zpětném zrcátku a na obzoru se náhle objevila nová hrozba: válka. Samotná existence Ukrajiny jako demokratického státu je ohrožena agresí, která v Evropě od roku 1945 nemá obdoby. Nemůžeme být lhostejní k této obrovské humanitární tragédii, která nyní sužuje tuto velkou a hrdou zemi a její statečné občany. Mějte ale na paměti, že se nejedná o válku mezi lidmi obou zemí. Invaze na Ukrajinu a obrovská katastrofa, kterou s sebou přináší, je výsledkem zcela neopodstatněného autokratického rozhodnutí.

Před necelými dvěma měsíci jsme s manželkou navštívili Kyjev a Lvov. Naše ANF, UAC, nás velmi vřele přivítala. Málokdy jsem cítil takové nadšení pro zájmy FIVA jako na Ukrajině. To se trefně odráží v klíčové roli, kterou UAC sehrála při zprostředkování kontaktu s organizací zastupující FIVA v Rusku, Nasledye. UAC dokonale rozumí tomu, v čem je poslání FIVA: spojování lidí. Abychom zdůraznili dobrou spolupráci UAC, Nasledye a naše ANF v Moldavsku (Retromobile Moldova) uspořádali za mé přítomnosti plodnou videokonferenci. Také jsme se setkali s úžasným týmem Leopolis Grand Prix, skvělé akce, která se bude konat začátkem června ve Lvově.

To vše je nyní v sázce. Některé z našich významných kulturních partnerských organizací, především UNESCO, ale také muzejní organizace ICOMOS a organizace evropského kulturního dědictví Europa Nostra, vyjádřily své znepokojení nad možnými důsledky této strašlivé války za zachování kulturního dědictví ve všech jeho podobách. Jejich prohlášení naleznete zde:

 

UNESCO's statement on recent developments in Ukraine
Europa Nostra stands in solidarity for Ukraine
ICOMOS statement on Ukraine

 

Přirozeně se obáváme škod, které by válka mohla napáchat na mnoha krásných historických vozidlech vlastněných ukrajinskými nadšenci a muzei. Ale dokud pokračují boje o přežití, je tato obava druhořadá.

Můžeme jen doufat, že válka brzy skončí. Jak nejlépe to půjde, zůstaneme v kontaktu s týmem UAC. Vyzývám všechny členy FIVA, aby projevili solidaritu s našimi přáteli na Ukrajině a s ukrajinským lidem.

 

Tiddo Bresters

Prezident FIVA

Vážení členové,
 
 
 
Jak postupně vidíme, jak pandemie mizí ve zpětném zrcátku, na obzoru se náhle objevila nová hrozba: válka. Samotná existence Ukrajiny jako demokratického státu je ohrožena agresí, která v Evropě od roku 1945 nemá obdoby. Nikdo nemůže zůstat lhostejný k obrovské humanitární tragédii, která nyní sužuje tuto velkou a hrdou zemi a její statečné občany. Ale mějte na paměti, že se nejedná o válku mezi lidmi obou zemí. Invaze na Ukrajinu a obrovská katastrofa, kterou s sebou přináší, je výsledkem zcela neopodstatněného autokratického rozhodnutí.
 
Před necelými dvěma měsíci jsme s manželkou navštívili Kyjev a Lvov. Naše ANF, UAC, nás velmi vřele přivítala. Málokdy jsem cítil takové nadšení pro věc FIVA jako na Ukrajině. To se trefně odráží v klíčové roli, kterou UAC sehrála při zprostředkování kontaktu s organizací zastupující FIVA v Rusku, Nasledye. UAC dokonale rozumí tomu, o čem FIVA je: spojování lidí. Abychom zdůraznili dobrou spolupráci UAC, Nasledye a naše ANF v Moldavsku (Retromobile Moldova) uspořádali za mé přítomnosti plodnou videokonferenci. Také jsme se setkali s úžasným týmem Leopolis Grand Prix, skvělé akce, která se bude konat začátkem června ve Lvově.
 
To vše je nyní v sázce. Některé z našich významných kulturních partnerských organizací, především UNESCO, ale také muzejní organizace ICOMOS a kupole evropského kulturního dědictví Europa Nostra, vyjádřily své znepokojení nad možnými důsledky této strašlivé války za zachování kulturního dědictví ve všech jeho podobách. . Zveme vás, abyste vzali na vědomí jejich prohlášení.
 
Prohlášení UNESCO k nedávnému vývoji na Ukrajině
Europa Nostra je solidární za Ukrajinu
Prohlášení ICOMOS o Ukrajině
Přirozeně se obáváme škod, které by válka mohla napáchat na mnoha krásných historických vozidlech vlastněných ukrajinskými nadšenci a muzei. Ale dokud pokračují boje o přežití, je tato obava druhořadá.
 
Můžeme jen doufat, že to velmi brzy skončí. Jak nejlépe to půjde, zůstaneme v kontaktu s týmem UAC. Vyzývám všechny členy FIVA, aby projevili solidaritu s našimi přáteli na Ukrajině a s ukrajinským lidem.
 
Tiddo Bresters
 
Prezident FIVA
Zpět