Technická komise FKHV ČR– Zápis z jednání ze dne 17. 4. 2019

19.06.2019 16:15

Složení Technické komise

Jméno a příjmení

Přítomen

předseda TK

Tomáš Strnad

ano

člen TK

Roman Pochylý

ano

člen TK

Jan Živný

ano

člen TK

Jan Horáček

omluven

sekretariát FKHV

Ing. Bára Horáková

ano

prezident FKHV

Ing. Pavel Fiala

omluven

 

Program z jednání TK dne 17. 4. 2019

 

1)Činnost technické komise

Technická komise si aktualizovala náplň činnosti, která bude zaslána prezidium k odsouhlasení. Bude aktualizováno složení TK na internetových stránkách www.fkhv.cz.

2)E-mail technické komise

E-mail technicka.komise@fkhv.cz bude přesměrován na následující osoby: Tomáš Strnad, Bára Horáková, Jan Živný, Roman Pochylý.

3)Zakázané testování

Prezidiu bude navrženo, aby předsedové KTK zaslali na TK nascenované žádosti, které zamítla minulá TK, aby byly znovu přezkoumány.

4)Testování

Bylo povoleno testování vozidla Ford. Vozidlo ČZ může být otestováno. Informace bude zaslána předsedovi KTK.

Dotaz od p. Fryče k přehodnocení zákazu testování přívěsu M5 bývalou technickou komisí. Vozidlo bude zasláno k vyjádření na prezidenta UKUVHT p. Zápotockého s žádostí o oficiální stanovisko.

Dotaz od p. Prchala ohledně testování vozidla Chevrolet Corvette. Bude požádán prezident AKAV P. Plašil o oficiální stanovisko.

 

Datum: 17. 4. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Zpět