Tripartita – Zápis z jednání dne 14. 8. 2019

29.08.2019 14:07

Tripartita – Zápis z jednání dne 14. 8. 2019

Tripartita

Jméno a příjmení

Přítomen

FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

AVCC v AČR

Mgr. František Čečil

ano

AVCC v AČR

JUDr. Ladislav Šustr

omluven

AKHV

Ing. Jiří Franc

ano

AKHV

David Říha

omluven

 

FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

 

Příští jednání tripartity bude 6. 11. 2019 od 16:30 hodin na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání tripartity dne 14. 8. 2019

1)Informační systém FKHV

Na základě dodaných podnětů od testovacích komisařů budou v následné etapě do informačního systému přidány další funkce. P. Kot připraví dopis s informacemi o vývoji informačního systému, který bude rozeslán komisařům.

V současné době se informační systém plní daty o historických vozidlech, které do budoucna budou ulehčovat vyplňování žádosti o testování.

Bude svolána schůze skupiny připomínkující informační systém ve složení: p. Kot, p. Franc, p. Veleba, p. Chalupa.

Předsedové KTK budou dotázáni, zda mají zájem o svolání schůzky k dalšímu školení k IS.

2)Ministerstvo dopravy

Tripartita se domluvila na dojednání společné schůzky na MD v září. Je nutné vyjasnit elektronické vyplňování žádostí a prezentovat IS. Dále je nutno prověřit, v jakém stavu je eventuální novelizace zákona 56.

3)FIVA

Prezidentka kulturní komise FIVA p. Grom pozvala p. Horákovou k jejímu aktivnímu zapojení do komise pro kulturu a mládež ve FIVA, a na listopadové zasedání na Kypru. Tripartita její zapojení a osobní účast na zasedání podpořilo.

4)Pomocník k HV

Ing. Horáková zpracovala dokument pro laickou veřejnost, který by měl usnadnit novým zájemců o veteránské hnutí přehledné informace o testování. Dokument byl po připomínkovém řízení prezidiem odsouhlasen a bude zaslán tripartitě.

5)Technická komise FKHV

Zástupci z AKHV a AČR byli požádáni o informování svých členů ohledně fungování TK a její zastupování v rámci tripartity.

6)Aktualizace smluv o spolupráci

AČR navrhne první znění aktualizované Smlouvy o spolupráci mezi FKHV a AČR.

7)Memorandum s AKHV

Memorandum mezi FKHV a AKHV bylo podepsáno a založeno na sekretariátu FKHV.

8)Galavečer

Jaroslav Větvička navrhl AKHV možnost zapojení se do organizace Galavečera českého veteránismu 2020. AKHV nabídku přijala a aktivně se zapojí do následujícího ročníku. Za AČR je kontaktní osobou Ing. Konečný, za AKHV bude kontaktní osobou p. David Říha.

9)KTK a KLTK

  • P. Čečil dodá dopis o zrušení KLTK 03-10 Veteran Car Club Třeboň na sekretariát FKHV ČR.
  • Na sekretariátu FKHV stále chybí kompletní dokumenty ke zřízení KLTK pro klub AUTOMOTO KLUB Třeboň v AČR.
  • 09-02 AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN požádalo o spuštění jejich klubové testovací komise. Bude projednáno na následující technické komisi.

10)KTK 07

Žádost o jmenování nového člena do KTK 07 p. Martina Uslera byla zamítnuta. KLTK již člena v KTK jmenovaného má. P. Franc potvrdil zrušení žádosti o jmenování.

11)Různé

Tripartita byla informována o zveřejněném článku v časopise, kde je popsána také její činnost. Za FKHV již byla sepsána na článek reakce, která bude zveřejněna.

 

Datum: 14. 8. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět