Tripartita – Zápis z jednání dne 27. 5. 2020

11.06.2020 15:49

 

Tripartita

Jméno a příjmení

Přítomen

FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AVCC v AČR

Mgr. František Čečil

ano

AVCC v AČR

JUDr. Ladislav Šustr

ano

AKHV

Ing. Jiří Franc

ano

AKHV

David Říha

ano

 

FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Sekretariát FKHV

Jiří Patočka

ano

 

Příští jednání tripartity bude 2. 9. 2020 od 16:30 hodin na sekretariátu FKHV ČR

Program jednání tripartity dne 27. 5. 2020

1)Aktuality z návrhu novelizace zákona 56

Kvůli aktuální situaci s COVID-19 se nerealizoval žádný posun s návrhem novelizace zákona 56.

2)Technická komise

a.Plošná aktualizace komisí

Z důvodu neplatnosti či nečitelnosti některých dokumentů se po komisích požadovala jejich plošná aktualizace: Změnový list a Popis činnosti. Níže je přiložen seznam komisí AVCC v AČR a AKHV, které nedodaly požadované doklady, a které budou vyzvány k dodání:

Změnový list

07-03               AVCC AČR   VCC Karlovy Vary AČR

11-43               AVCC AČR   Historic Bus Prague

11-02               AKHV v ÚAMK        AMK-VCC Český Brod

 

Popis činnosti

07-03.1           Kukrecht Petr AVCC AČR   VCC Karlovy Vary AČR

07-03.4           Weingartl Roman       AVCC AČR   VCC Karlovy Vary AČR

07-03.5           Klbík Ota        AVCC AČR   VCC Karlovy Vary AČR

07-03.6           Albrecht Tomáš         AVCC AČR   VCC Karlovy Vary AČR

07-05.3           Žofaj Jiří         AVCC AČR   Auto klub Cheb v AČR

07-05.7           Rajlich Jaroslav          AVCC AČR   Auto klub Cheb v AČR

07-05.8           Šnejdar Stanislav       AVCC AČR   Auto klub Cheb v AČR

07-05.9           Rajlich Petr     AVCC AČR   Auto klub Cheb v AČR

07-08.1           Majer Mirko   AVCC AČR   VETERAN CAR CLUB CHEB v AČR

07-08.2           Procházka Josef         AVCC AČR   VETERAN CAR CLUB CHEB v AČR

07-08.3           Urbanský Josef           AVCC AČR   VETERAN CAR CLUB CHEB v AČR

11-43.1           Koutek Alois, Ing.      AVCC AČR   Historic Bus Prague

11-43.2           Novák Karel   AVCC AČR   Historic Bus Prague

11-43.3           Koutek Alois, Ing.      AVCC AČR   Historic Bus Prague

11-43.4           Koutek Vlastimil       AVCC AČR   Historic Bus Prague

01-05.14         Gruber Petr     AKHV v ÚAMK        ÚAMK – KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA

01-05.3           Danda Tomáš AKHV v ÚAMK        ÚAMK – KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA

11-02.6           Svoboda Jan   AKHV v ÚAMK        AMK-VCC Český Brod

 

Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů klubových testovacích komisí je
za AVCC v AČR p. Jiří Krejčí, za AKHV p. Jaroslav Oplt.

b.Informace o pozastavené činnosti 11-15 VCC Slaný

Tripartita byla seznámena s důvodem pozastavení činnosti KLKT 11-15 VCC Slaný, kdy komise nevkládala předepsané fotografie k testovaným vozidlům s uvedením důvodu, že majitelé si to nepřejí, což dle podloženého vyjádření majitelů testovaných vozidel není pravda.

c.Prokazování členství

Zástupci AVCC v AČR a AKHV byli znovu vyzváni k dodání počtu členů rozdělených do jednotlivých klubů za rok 2019 a následně na rok 2020 p. Horákové. Seznamy budou použity ke kontrole, kolik bylo do jednotlivých klubů poskytnuto slev na testování pro jejich členy.

d.Dodání seznamu proškolených komisařů pro AKHV

P. Horáková vypracuje p. Opltovi aktuální seznam testovacích komisařů v AKHV včetně informace o jejich proškolení na rok 2020.

e.Činnost klubů pod AVCC v AČR a AKHV

AVCC v AČR byla upozorněna na činnost komise 11-44 Classics & Sport Car Club v AČR, která rozeslala na majitele HV dopis s nepravdivými informacemi o testování. P. Čečil přislíbil zjednání nápravy.

AKHV byla upozorněna na činnost komise 05-07 Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., která uvádí na svých stránkách nepravdivé informace o činnosti FKHV. P. Franc přislíbil zjednání nápravy.

3)Aktualizace Příručky

Tripartita byla informována o nové aktualizaci Příručky o testování. Zároveň p. Kafka informoval o přípravě zcela nové Příručky o testování HV, která by měla být dokončena do konce tohoto roku.

4)Informační systém

Proběhla další velká aktualizace IS. Každá komise a komisař bude mít ve svém profilu v IS nahrán svůj Popis činnosti a Změnový list.

Zakládají se bankovní účty pro bezhotovostní platby pro každou krajskou komisi v KB.

Do budoucna bude IS také schopen rozeznat testování pro člena/nečlena.

Přibyla nová funkce, kdy dle VIN se dá zablokovat testování vozidla či zobrazení výstražného upozornění na testování vozidla.

5)Návrh nové smlouvy od AKHV

FKHV obdržela od AKHV návrh aktualizace Smlouvy o spolupráci. FKHV se k ní následně vyjádří. Konečnou verzi je nutno doladit do dalšího SD FKHV, aby smlouva měla platnost od roku 2021.

6) KLTK a KTK

a.Přestup klubů z SVCC do AKHV

Přestup klubů SVCC do AKHV, včetně jejich klubových testovacích komisí, je úspěšně vyřešený.

 

Datum: 27. 5. 2020

Zapsala: Ing. Bára Horáková

 

Zpět