Vystavení duplikátu Osvědčení k testování

22.01.2019 20:14

    V případě ztráty či znehodnocení Osvědčení k testování, může KLTK požádat FKVH o vystavení duplikátu. Za jeho vystavení je účtován správní poplatek 500,-. 

Zpět