Zápis ze zasedání prezidia dne 4. 10. 2016

18.10.2016 18:29

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

omluven

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Ano

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

omluven

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

Jméno

přítomen

Rolls Royce

Tomáš Strnad

Ne

AČV

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK ČR

Pavol Vávra

Ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Josef Zrucký

Ne

KTK

Miloň Kafka

Ne

 

Hosté: Petr Zeman – UKUVHT

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 8. 11. 2016 od 17 hodin na sekretariátu FKHV. Prezidium upozorňuje svá členská sdružení na termín odevzdání návrhů na nového prezidenta FKHV nejpozději 30 dnů před konáním Shromáždění delegátů, tj. do 2.11.2016 a to včetně standardního a veteránského životopisu navrhovaného kandidáta. SD se koná 3. 12. 2016 v Základní škole Praha - Kbely. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

 

1)      Projednání nominace Pavla Koláře jako člena KTK 11. Prezidium nominaci schválilo. Na schůzi KTK 11 dne 16.10.2016 proběhne řádná volba nového předsedy.

 

2)      Zpráva účetního FKHV ČR Ing. Petra Lammela:

·         Informace o dokončeném účetnictví za roky 2014, 2015

·         Informace o spolupráci s jednotlivými KTK, bylo sděleno, že lze konstatovat, že komunikace a spolupráce ze strany KTK se zlepšila a až na výjimky funguje.

·         Na základě zprávy P. Lammela Prezidium uloží předsedům KTK u nichž přetrvávají problémy zjednání nápravy tak, aby říjnové výsledky již byly ze strany Ing. Lamela bez připomínek.

·         Na shromáždění delegátů bude poskytnut komentář k účetnictví a budou zodpovězeny případné dotazy.

 

3)      V návaznosti na účetnictví byly projednány výše příjmů a výlohy jednotlivých KTK. Na základě návrhu Miloslava Plašila Prezidium zváží změnu vztahu FKHV ČR a předsedů KTK na pracovně právní vztah, pracovní smlouvy. M. Plašil svůj návrh dále propracuje a předloží Prezidiu.

 

4)      Nový systém poplatků FKHV ČR – Pavel Šimek předložil Prezidiu návrh Nového systému poplatků FKHV ČR. Prezidium uložilo svým členům seznámit se s obsahem předloženého dokumentu tak, aby na příštím jednání Prezidia mohl být návrh podrobněji projednán.

 

 

5)      Projednání odvolání Miloně Kafky ze všech funkcí (předsedy KTK, Technické komise, KLTK). Z důvodu závažného porušování vnitřních předpisů FKHV ČR Prezidium odsouhlasilo odvolání M. Kafky ze všech funkcí.

 

6)      Jan Täubel informoval o setkání Tripartity 3. 10. 2016.

 

7)      Jan Täubel informoval o jednání na Ministerstvu dopravy ohledně připravované legislativy.

 

8)      Schválení delegátů pro zasedání FIVA 2016 – Pavel Šimek, František Čečil, p. Miroslav Hedbávný

 

9)      Návrh nového člena Technické komise – Jan Zápotocký navrhnul jako nového člena TK Petra Zemana namísto odvolaného M. Kafky. Prezidium návrh schválilo.

 

10)  Projednání sporné testace přípojného vozidla. Prezidium rozhodlo o pozastavení činnosti příslušné KLTK a uložilo provést prověření dané testace i testací ostatních.

11)  Zpráva z mezinárodního technického sympózia ASI a FIVA konané v Turíně 15. 9. 2016 byla z časových důvodů přesunuta na jednání dalšího Prezidia

 

12)  Jednání s Českou pojišťovnou – Tomáš Hušek seznámil Prezidium s různými modely možné spolupráce s Českou pojišťovnou ohledně pojištění organizátorů akcí historických vozidel.

 

13)  Tomáš Hušek upozornil na absenci kontaktů na některé KLTK zveřejněné na stránkách FKHV ČR. Návrh bude projednán na příštím Prezidiu.

 

 

 

Zapsal: Tomáš Hušek 4. 10. 2016

Doplnil: Jan Täubel 8.10.2016

Zpět