Zápis z hlasování Shromáždění delegátů 12. 12. 2020

30.12.2020 12:02

 

ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ FKHV ČR PER ROLLAM

Na základě návrhu usnesení pro rozhodování shromáždění delegátů FKHV ČER per rollam rozeslaného dne 26. 11. 2020 odevzdalo do 12. 12. 2020 hlasy celkem 31 delegátů z celkového počtu 32 delegátů. Prezident FKHV tímto oznamuje následující výsledky hlasování a přijetí usnesení.

 

  1. Zpráva o činnosti prezidia FKHV ČR

 

O návrhu v bodu 1 bylo hlasováno následovně:

 

PRO: 29 hlasů

PROTI: 1 hlas

ZDRŽUJI SE: 1 hlas

 

Bylo tedy přijato následující usnesení:

 

„Shromáždění delegátů bere na vědomí Zprávu o činnosti prezidia FKHV ČR, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.“

 

  1. Zpráva o výsledku hospodaření FKHV ČR za rok 2019

 

O návrhu v bodu 2 bylo hlasováno následovně:

 

PRO: 26 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽUJI SE: 5 hlasů

 

Bylo tedy přijato následující usnesení:

 

„Schvaluje se zpráva o výsledku hospodaření FKHV ČR za rok 2019, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.“

 

  1. Změna odvodů pro AVCC AČR a AKHV od roku 2021

 

O návrhu v bodu 3 bylo hlasováno následovně:

 

PRO: 19 hlasů

PROTI: 3 hlasy

ZDRŽUJI SE: 8 hlasů

NEPLATNÉ HLASY: 1 hlas

 

Bylo tedy přijato následující usnesení:

 

„Schvaluje se návrh na změnu odvodů z testování pro AVCC AČR a AKHV v podobě:

  • odvod z prvotestace člena: 400,-
  • odvod z prvotestace nečlena: 800,-
  • odvod z prodloužení testace člena/nečlena: 100,-
  • odvod z administrativního poplatku IS FKHV: 100,-.“

 

  1. Návrh rozpočtu FKHV ČR na rok 2021

 

O návrhu v bodu 4 bylo hlasováno následovně:

 

PRO: 28 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽUJI SE: 3 hlasy

 

Bylo tedy přijato následující usnesení:

 

„Schvaluje se návrh rozpočtu FKHV ČR na rok 2021, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu.“

 

  1. Příručka pro testování pro rok 2021

 

O návrhu v bodu 5 bylo hlasováno následovně:

 

PRO: 30 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽUJI SE: 1 hlas

 

Bylo tedy přijato následující usnesení:

 

„Bere se na vědomí příručka pro testování pro rok 2021, která tvoří přílohu č. 4 a přílohu č. 5 tohoto dokumentu.“

 

  1. Přerozdělení peněz z přebytku roku 2020 zpět na členská sdružení

 

O návrhu v bodu 6 bylo hlasováno následovně:

 

PRO: 26 hlasů

PROTI: 5 hlasů

ZDRŽUJI SE: 0 hlasů

 

Bylo tedy přijato následující usnesení:

 

„Schvaluje se návrh přerozdělit z přebytku peněz v roce 2020 částku 1 500 000,- na členská sdružení. Částka bude proporčně rozdělena dle počtu provedených krajských prvotestací v IS FKVH za období leden až listopad 2020 a na členské subjekty odeslána během prosince.“

 

V Praze dne 20. 12. 2020

 

Václav Kafka

Prezident FKHV ČR

 

Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti prezidia FKHV ČR.pdf

Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku hospodaření FKHV ČR za rok 2019.pdf

Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu FKHV ČR na rok 2021.pdf

Příručka pro testování pro rok 2021_I.část.pdf

Příručka pro testování pro rok 2021_II.část.pdf

 

Zpět