Zápis ze schůzky zástupců MD a FKHV konané dne 28. 11. 2019 na MD

08.01.2020 15:44

Dne 28.11  proběhla schůzka zástupců FKHV, Autoklubu a AKHV a MD odbor 150.

Jednání byli přítomni:
Za  MD: Ing. Jiří Počta, Ing. Petr Musil
Za FKHV: Kafka Václav, Ing. Martin Kot
Za AVCC v AČR: Mgr. František Čečil
Za AKHV: Ing. Jiří Franc

FKHV informovala v návaznosti na předchozí diskuze na MD o kontrole a zajištění monitorování celého systému testování, o zavedení informačního systému, jeho funkcích a přínosu. Zástupci MD systém hodnotí kladně s ohledem na zvýšenou možnost kontroly celého systému testování a nemají k němu výhrad.
Bylo dohodnuto, že v lednu 2020 bude sjednána schůzka za účelem seznámení MD s IS. MD obdrží svá přístupová hesla pro vstup do systému.
Ze strany MD byl vznesen dotaz, od kdy je IS v provozu. Zástupci FKHV odpověděli, že od 15. 4. 2019. Zástupci MD se poté ujistili, zda veškeré testování provedené po tomto datu musí být pouze v IS. Toto bylo potvrzeno.
V obecné rovině byla diskutováno téma předpokládaného nárůstu vozidel mladšího data výroby a s tím spojené otázky co bude a nebude HV. Prioritou MD je ochrana práv a svobod občanů.
Zástupci FKHV byl vznesen dotaz, zda MD připravuje v souvislosti s novelizací silničního zákona změny týkající se HV. Představitelé MD odpověděli, že MD toto nechystá, a pokud jsou nějaké aktivity, pak jsou z řad Poslanecké sněmovny. Pokud MD dostane materiál týkající se přímo HV, FKHV bude informována.
MD nepředneslo žádné výtky vůči FKHV a její činnosti.


Zapsal: Václav Kafka
 

Zpět