Zápis ze školení předsedů a místopředsedů KTK dne 4. 1. 2020

22.01.2020 16:40

Program jednání:

1.Prezentace a registrace účastníků                  Bára Horáková

Všichni přítomni jsou podepsáni na prezenčních listinách a byl jim potvrzen průkaz komisaře.

2.Zahájení a kontrola úkolů ze školení 2019

Úkoly z minulého školení KTK budou řešeny v průběhu tohoto školení v následujících bodech.

3.Nový systém vydávání FIVA ID Cards            Tomáš Strnad

Česká republika se připojí k online vydávání FIVA karet v informačním systému FIVA. Návod k používání systému bude vypracován do konce února a zveřejněn na internetových stránkách FKHV.

4.Informace o schůzkách na MD                          Václav Kafka

Přítomní byli informováni o schůzce na Ministerstvu dopravy a o semináři v Poslanecké sněmovně týkající se návrhu na úpravu zákona č. 56/2001 Sb. Dále p. Kafka přečetl dopis vypracovaný ve shodě s tripartitou, který bude zveřejněn, a poděkoval členům tripartity za podporu a spolupráci.

5.Informační systém FKHV ČR, prodlužování       Martin Kot

P. Kot prezentoval proces prodlužování testování v IS.

Následovala diskuze a byly odsouhlaseny následující úpravy IS:

  • Prokázání nabytí vozidla. Do Žádosti bude doplněna předvyplněná věta: „Žadatel svým podpisem Žádosti stvrzuje, že mu svědčí právo vlastnictví a provozovateli právo dispoziční.“
  • Budou dopsány vysvětlivky ke kategoriím FIVA (rolovací roletka).
  • Upozornění žadatele e-mailem v případě odmítnutí testování.

 

Předsedové byli vyzváni, aby na svých školeních upozornili komisaře:

  • Při vytvoření nové žádosti o testování na přání majitele ji pak KLTK musí stejně akceptovat.
  • KLTK nemusí se zasílat na FKHV žádosti nového testování, které je již v IS, vč. klubových evidenčních listů (excelových tabulek).

 

6.Vedení pokladen a účetnictví KTK                Bára Horáková

P. Hála se z osobních důvodů omluvil ze školení a předal základní informace k předání předsedům:

  • Předsedové by měli zaslat v průběhu ledna zůstatky pokladen za rok 2019. Pokud by zůstatky v nějaké KTK neshodovaly, p. Hála předsedu osobně kontaktuje.
  • Upozornil na nutnost zasílání účetních podkladů do 7. dne. V opačném případě můžou být příslušné KTK, která dodala podklady pozdě, naúčtovány vícenáklady.
  • Podepsané DPP je nutné zasílat na začátku kalendářního roku. V případě vyplacení odměny pak pravidelně měsíčně dodat výplatnici.

7.Školení řidičů                                                 Bronislav Trusík

P. Trusík provedl pravidelné školení řidičů na rok 2020. Proškoleni jsou podepsaní na příslušné listině.

8.Aktualizace Příručky                                              Martin Kot

Probíhá aktualizace Příručky s ohledem na zavádění IS. Je průběžně konzultováno s TK. Její definitivní znění bude předsedům následně rozeslání e-mailem a zveřejněno na internetových stránkách www.fkhv.cz.

9.Testování na historickou původnost a technickou způsobilost

P. Veleba prezentoval testování vozidel na historickou původnost s ohledem na platnou legislativu. Kompletní podklady obdrží účastníci školení v elektronické podobě.

 

P. Strnad upozornil na dodržování schválených pravidel, viz Příručka o testování, nahlašování změn v KLTK a dodávání aktuálních dokumentů na platných formulářích. Jedná se zejména o Změnové listy KLTK a Popisy činností komisařů.

Dále upozornil na nejčastější chyby při testování. Týká se to zejména špatných fotografií na formuláři nebo nutnosti provázání testování vleků s příslušný historickým vozidlem.

10.Různé

Všichni předsedové byli vyzváni k dodání aktuálních originálních podpisových vzorů členů KTK na sekretariát FKHV.

 

Aktuální informace ohledně dálničních známek pro historická vozidla jsou na odkazu:

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Pripravy-elektronicke-znamky-jsou-v-plnem-proudu

 

Zapsala: Ing. Bára Horáková

V Praze dne 4. 1. 2020

 

Zpět