Zápis ze zasedání tripartity dne 21. 12. 2015

30.12.2015 10:06

TRIPARTITA

přítomen

AVCC v AČR

Mgr. František Čečil

Ano

AKHV

Ing. Jiří Franc

ne

 

Marek Čvančara

Ano

 

Ing. David Říha

Ano

FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Ing. Pavel Fiala

Ano

1/ Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5.1.2016 od 17 hodin na obvyklém místě, termínovník jednání prezidia a tripartity pro rok 2016 je přílohou tohoto zápisu.

 

2/ Prezidium FKHV vzalo na vědomí zřízení KLTK v následujících klubech AVCC v AČR:

Historic Bus Prague v AČR, Velorex Club v AČR, Classic & Sport Car Club v AČR. Zároveň odsouhlasilo přidělení razítek KTK těmto klubům.

 

3/ Žádost p. Kaluži z České pojišťovny o školení jejich pracovníků na téma „historické vozidlo“. Organizaci tohoto školení si vzal na starost T. Hušek, osloví i další pojišťovny a navrhne i otázku úhrady za toto školení.

 

4/ Z VCC ČR byly vzneseny dva následující dotazy, které byly následně odeslány na MD k vyjádření:

a/ Lze přihlásit do historického registru vozidlo, které je zcela bez dokladů, když jinak všechny podmínky pro přihlášení splňuje? Je tedy historicky správné a technicky způsobilé?

b/ Lze přihlásit do historického registru vozidlo, které bylo prohlášeno za úředně zaniklé, když jinak všechny podmínky pro přihlášení splňuje? Je tedy historicky správné a technicky způsobilé?

Na odpověď dosud čekáme.

 

5/ Od M. Bumby jsme obdrželi korespondenci s informací o uznání statutu HV pro buggy, stavěné na podvozcích VW a podobně. Podle Technického kodexu se stanoví rok výroby podle toho, kdy bylo takové vozidlo výrobcem postaveno, bez pohledu na stáří jednotlivých komponentů a sestav. Je-li tedy na platformě VW z roku 1970 postavena buggy v roce 1988, bude toto vozidlo možno uznat za historické až v roce 2018, tedy po 30 letech od jeho výroby.

 

6/ Jan Täubel informoval o návrhu na změnu systému poplatků za testování vozidel, vypracovaném A. Paříkem. Návrh představuje natolik zásadní změnu, že je třeba delší diskuse a prověření jeho realizovatelnosti z různých hledisek. Vedení FKHV se tímto bude zabývat v následujících měsících.

 

7/ FKHV navrhuje postupné sjednocení dokladu Osvědčení o klubové testaci HV. Jak AVCC v AČR, tak AKHV mají své průkazy, kterých mají ještě dostatečnou zásobu. Navíc AVCC má průkaz kombinovaný s nalepovací známkou k označení vozidla. Sjednocení těchto dokumentů bude tedy proces dlouhodobý, ale všechny strany se shodly na tom, že by doklad měl být jednotný. Jeho podoba bude dohodnuta v průběhu roku 2016.

 

8/ Z různých stran přišly na FKHV dotazy na zákaz souběhu funkce Technického komisaře a živnosti či jiné formy podnikání v oboru motorových vozidel. Zákon nic takového nestanovuje a stejně tak ani Příručka testování a další dokumenty Právnické osoby. Toto ustanovení je pouze v interních předpisech AVCC v AČR. F. Čečil přislíbil toto tlumočit ve svém sdružení a toto opatření navrhne přeformulovat.

 

Zapsal: Jan Täubel 23.12.2015

Zpět