Změna postupu měření emisí pro historická vozidla

27.11.2019 18:34

V září 2019 došlo ke změně Metodického pokynu měření emisí následovně:

 

Pro vozidla, jež mají zapsánu historickou původnost vozidla v technickém průkazu a jsou vybavena motory s neřízenými systémy, se aplikuje následující zvláštní postup:

Tato vozidla jsou rovněž vyjmuta z provádění fotodokumentace

1. identifikace vozidla ad a) a
2. vizuální kontrola ad b).


Při zadávání vozidla do IS TP se vybere jako základní palivo „směs“ a emisní systém „neřízený“. Do poznámky záznamníku závad vozidla a do protokolu se uvede "Aplikován zvláštní postup pro vozidla s prokázanou historickou původností.". Historickou původnost je vedle zápisu v technickém průkazu možné prokázat též doložením dokladu o historické původnosti (klubová testace, příp. průkaz FIVA) nebo zápisem v IS TP.

 

Celý Metodický pokyn naleznete zde. (Informace o měření emisí historických vozidel naleznete na str. 9)

Zpět