Zpráva o semináři v Poslanecké sněmovně 11. 12. 2019

14.12.2019 22:59

Téma: Návrh novelizace zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích


Svolavatelé: poslanec Michal Ratiborský, poslanec Petr Sadovský

Na základě pozvání svolavatelů se zúčastnili: 

Ing. Tomáš Barták

Mgr. František Čečil

Bedřich Danda

Ing. Jiří Franc

Václav Kafka

Zdeněk Košárek

Ing. Martin Kot

Ing. Karel Kupka

MUDr. Jiří Mašek

Aleš Pařík

Bc. Jiří Patočka

Ing. Petr Sekera

RNDr. Jiří Stonavský

Ing. Pavel Šimek, PhD. 

JUDr. Jan Šťovíček

Ing. Jan Zápotocký, MSc.

Josef Zrucký

zástupce registračního místa HV

Pracovníci MD: Ing. Jiří Počta, Ing. Petr Musil

 

Jako první dostal slovo Aleš Pařík, jako autor návrhu a podal vstupní informace o osnově vypracovaného návrhu, který se týká především těchto bodů:
- možnost registrace historického vozidla na každém registru vozidel
- možnost přeregistrace vozidla na nového vlastníka jako u běžného vozidla (bez nutnosti nového testování)
- prodloužení platnosti testování na pětiletou lhůtu
- ve druhém kole testování absolvovat povinnou STK v rozsahu odpovídajícímu době vzniku a typu vozidla

Bude ustanovena pracovní skupina, která se bude podílet na zpracování připomínek a námětů při tvorbě tohoto návrhu.

Jednání proběhlo v obecné rovině a v klidné konstruktivní atmosféře. V mnoha bodech návrhu došlo k obecné shodě, jiné prošly delší diskuzí a budou předmětem dalších jednání. Po obdržení zápisu ze strany svolavatelů poskytne FKHV své členské základně další informace. Protože se jedná o osnovu návrhu, nechá FKHV vypracovat odborné rozbory a zhodnotí možnosti, jak vyjít návrhu vstříc v rámci dlouhodobě uvažované reformy systému  testováni, která je podmíněna právě dokončenou realizací IS a v mnoha bodech se shoduje s návrhem.

Zpět