Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014

17.11.2014 12:26

Ve dnech 5. až 9. 11. 2014 jsem vykonal cestu do Budapešti v Maďarsku s cílem zúčastnit se výročního jednání FIVA v Hotelu Mederian. Celá několikadenní akce byla příkladně organizovaná. Konference se odehrávala v nádherném pláci postaveném v roce 1918. Pořadatelský maďarský klub MAVAMSZ vše zajistil výborně.

Cestu jsem vykonal na základě pověření prezidiem Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK
v delegaci České republiky společně se zástupci Federace klubů historických vozidel ČR (FKHV)
a Asociace Veteran Car Clubů v AČR (AVCC AČR).

 

Zleva František Čečil, Jan Täubel, Stanislav Minářík, Karel Kadlec, Pavel Šimek, Jiří Franc

Program:
 

6. - 7. 11. 2014 jednání komisí:

Technická komise:

·                     předseda komise Mark Gessler (USA) představil návrh nového technického kodexu FIVA, nad kterým se rozpoutala vášnivá diskuze. Návrh přináší mnohá zpřesnění, např. v terminologii jak určit období, kdy vozidlo bylo upravováno v době používání.

·                     zpřesněn byl i předložený návrh změny FIVA ID Card – karta by měla být vázána na vozidlo, průběžně aktualizována při prohlídkách vozidla a při změně majitele by byl proveden zápis
o novém majiteli,

Komise užitkové a vojenské techniky:

·                     komise předložila informace o prezentaci FIVA na oslavách 70. výročí spojeneckého vylodění v Normandii v červnu 2014. FIVA tam měla informační stánek.

·                      předseda komise Renato Pujatti (I) prezentoval doplněnou studii pozitivního přínosu vynálezů užitých ve vojenské dopravní technice pro rozvoj civilní dopravní a užitkové techniky.

Komise kulturní:

·                     předseda komise Thomas Kohler (CH) odstoupil ze své funkce, aby se v plném rozsahu mohl věnovat publikační činnosti. Mj. byl pověřený přípravou knihy o historii FIVA s ohledem na blížící se 50. výročí založení této organizace.

Motocyklová komise:

·                     seznámení s podrobnostmi o světové motocyklové rallye 2014 ve Švýcarsku a „motocyklovém týdnu“, který proběhl ve 12 zemích včetně USA, Kanady a České Republiky s cílm popularizovat organizaci FIVA a historické motocykly.,

·                     prezentována byla pozvánka na motocyklovou světovou rallye 2015 v horách v Andoře.

·                     členem motocyklové komise se stal pan Pavel Šimek z FKHV ČR, který nahradil pana Jana Loučku. Pan Loučka se vzdal práce v komisi s ohledem na svůj zdravotní stav.
 

Sportovní komise:

·                     v roce 2016 bude FIVA motocyklová světová rallye v České Republice. Centrum akce bude
ve Dvoře Králové.

·                     Světová automobilová rallye v roce 2015 bude ve Švýcarsku. Registrační poplatky na vozidlo s ubytováním jsou ve výši cca 5.500 CHF.

·                     Světová automobilová rallye v roce 2016 bude uspořádána na Slovensku. Součástí bude i soutěž elegance v lázních Piešťany.

Komise legislativní:

·                     díky FIVA lobbingu v Evropském parlamentu a u dalších institucí EU v Bruselu i Štrasburku podpořeného vlivem poslanecké komise EU pro historická vozidla se FIVA podařilo promítnout definici historického vozidla do mnoha zásadních rozhodnutí Evropského parlamentu, Evropské komise i Evropské Rady..

·                     prezentovány byly výsledky FIVA výzkumu v oblasti hnutí historických vozidel a jeho přínosů v Evropě. Zajímavé výsledky přinesla aktivní účast sběratelů ve výzkumu. Účast klubů byla menší, než bylo očekáváno. Stejně tak i zapojení firem věnujících se historickým vozidlům.

 

 

Přednáška o počátcích firmy Maserati:

Vice prezidentem kulturní komise FIVA je pan Alfieri MASERATI, člen organizace ASI z Itálie.

Pan Maserati uspořádal přednášku o počátcích a historii rodinné firmy Maserati. Strýc pana Maserati pan Alfieri Maserati byl nesmírně nadaný technik i konstruktér Jím zkonstruované a vyráběné zapalovací svíčky přinesly spolehlivost spalovacím motorům používaným v letadlech a vozidel v období první světové války. Ihned po skončení války se pustil do konstruování a výroby závodních automobilů, které začaly sklízet vavříny na závodech po celém světě.V tu dobu se do konstruování závodních vozidel zapojil i otec přednášejícího člena kulturní komise FIVA pan Bindo Maserati. Další z bratrů se stal významným obchodníkem a jeden byl i úspěšným malířem a sochařem.

 

 

   Pan Alfieri Maserati se účastnil závodů ve svých vozech na sedadle spolujezdece. Před fotografií stojí jeho synovec pan Alfieri Maserati při zmíněné přednášce v Budapešti.

 

 

 

Na další fotografii jsou čtyři bratři Maserati v době počátečního rozkvětu firmy Alfiery Maserati: Z prvního patra z okna s poodtaženou záclonou se dívá matka bratří Maserati.

 

Valná hromada FIVA v sobotu 8. 11. 2014:
jednání řídil prezidentem FIVA pan Patric Rollet z Francie

 

Prezident prezentoval své vize pro budoucnost organizace FIVA:

- navrhl upravit logo FIVA, aby bylo srozumitelné a první pohled identifikovatelné i pro laickou veřejnost,

- navrhl zřídit placenou funkci generálního ředitele FIVA, který by jako důstojný reprezentant FIVA získal respekt u institucí a organizací v celém světě

- navrhl kontrolu stanov FIVA, zda jsou v souladu s aktuálním právním řádem Francie, kde má FIVA sídlo,

- navrhl analyzovat stav a přínosy situace, kdy FIVA má sídlo registrované ve Francii a současně kancelář v Bruselu

 

Valné shromáždění FIVA v roce 2015 bude na konci října v polském Krakově

 

Další informace:

V rámci programu jsme navštívili prodejní galerii a muzeum historických amerických automobilů:

 

 

Poznámka: Postava sedící na sudu vpravo je figurína.

 

Závěrečný večer zorganizoval pořadatelský klub MAVAMSZ HUNGARY v areálu zemědělské technické univerzity. Ve dvoře budovy byly vystaveny nákladní automobily, traktory a nakladače vyrobené v uplynulých desetiletích v Maďarsku. V halách univerzity jsme viděli motocykly maďarské výroby, stacionární motory, parní lokomobily a traktory vyrobené v zemích celého světa.

 

Přeprava na společné akce mimo Hotel Meridian byla zajišťována historickými autobusy Ikarus a Praga RN:

 

S laskavým svolením autora zprávy Ing. Jiřího France, prezidenta AKHV v ÚAMK.

Zpět