Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA v Krakově ve dnech 21. - 24. 10. 2015

02.11.2015 13:15

Ve dnech 21. až 24. 10. 2015 proběhlo výročního jednání FIVA v krakovském Sheraton hotelu nedaleko
historicky významného hradu Wawel. Akci zajistil a připravil POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY
ve spolupráci s vedením FIVA.

Cestu jsem vykonal na základě pověření prezidiem Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK
v delegaci České republiky společně se zástupci Federace klubů historických vozidel ČR (FKHV)
a Asociace Veteran Car Clubů v AČR (AVCC AČR).

 

Program akce

Sportovní komise

 • Předseda komise George Ioanides (CY) shrnul rozvoj činnosti komise od roku 2006. V roce 2006 bylo pod hlavičkou FIVA registrováno 65 akcí pro historická vozidla. V současností je takových akcí více než 200.
 • Panu Ioanidesovi skončilo třetí funkční období ve vedení komise a valná hromada musela zvolit nového předsedu této komise.
 • Světová automobilová rallye v roce 2016 bude uspořádána na Slovensku s centrem v Piešťanech. Součástí bude i soutěž elegance v lázních Piešťany. Pozvánku a informace o akci přednesl jeden z hlavních pořadatelů pan Pavol Arnold. (SK)

Motocyklová komise

 • měla svou prezentaci společně s komisí Sportovní.
 • filmovým seznámením s průběhem světové motocyklové rallye 2015 v Andoře komise začala svůj program.
 • Pavel Šimek (CZ) úspěšně prezentoval filmovou pozvánku na Světovou motocyklovou rally 2016 v České republice. Termín konání je od 22. do 26. 6. 2016. Centrum akce bude ve Dvoře Králové, https://www.youtube.com/embed/5yfIzpc-nWg, https://fivamotorally.vcc.cz
 • Dále komise informovala o „motocyklovém týdnu“, který proběhl v evropských zemích i na americkém kontinentu s již tradičním cílem popularizovat organizaci FIVA a historické motocykly.

Komise užitkové a vojenské techniky

 • komise měla jen krátkou prezentaci. Předseda komise Renato PUJATTI (I) společně s místopředsedou SARZANI ROBERTO (i) a Mikulášem Ivaško (SK) předložili jen souhrnnou informaci o podpoře akcí pro užitkovou a vojenskou techniku.


Technická komise

 • předseda komise Mark Gessler (USA) prezentoval zpřesněnou verzi modernizované FIVA ID Card
  • karta je dokladem vozidla a je na vozidlo vázána i při změně majitele,
  • obsahuje jedinečné stálé číslo vozidla a také číslo vydané karty
  • do karty budou zapisovány změny a opravy vozidla, změny majitele a případně i historie
  • hlavním cílem změny FIVA karty je přechod z pouhé klasifikace vozidel na dokumentaci vozidel a jejich historie

Komise legislativní

 • je nejaktivnější komisí.
 • pokračuje v lobbingu v Evropském parlamentu a u dalších institucí EU v Bruselu i Štrasburku podpořeného vlivem poslanecké komise EU pro historická vozidla. Aktuálně jsou znovu na pořadu jednání nízko emisní zóny ve velkých evropských městech.
 • v prosinci 2014 se zástupci FIVA pod vedením prezidenta FIVA Patrica Rolleta (F) a vice presidenta FIVA David WHALE (GB) zúčastnili akce Historické komise FIA pro europoslance, která se uskutečnila v bruselském muzeu historických vozidel D’Leteren.

Komise kulturní

 • zkrácená prezentace shrnula cíle komise pokračovat v připomínání historických vozidel jako součást kulturního dědictví a prohlubovat spolupráci s UNESCO.
 • Thomas Kohler (CH) pracuje na přípravě knihy o historii FIVA s ohledem na blížící se 50. výročí založení této organizace. FIVA byla založena v roce 1966. Vydání knihy by mělo být součástí oslavy výročí založení a výtisky knihy budou rozdány členům.

Komise pro Jižní Ameriku

 • odstupující předseda CARLOS SCOSERIA (U) měl zajímavou filmovou prezentaci z velké akce v Jižní Americe na které byla zastoupena historická vozidla včetně sportovních z celého světa.


Valná hromada FIVA 2015

Jednání řídil prezidentem FIVA pan Patric Rollet z Francie spolu s vice prezidentem David WHALE (GB).

Samotná jednání začala již ve čtvrtek 22. 10. odpoledne a pokračovala i v pátek 23. 10... Projednával se návrh na změnu stanov FIVA připravený řídícím orgánem FIVA General Commitee. První verze návrhu byla členskou základnou zamítnuta již během letních měsíců. Druhá verze byla předmětem vášnivých
diskuzí na této valné hromadě. Po dlouhém projednávání byl návrh dílčím způsobem upraven a následně schválen potřebnou většinou hlasů v tajné volbě.

Dalším významným bodem jednání byla zpráva o hospodaření od poslední valné hromady. Oproti schválenému rozpočtu z r. 2014 vynaložil prezident FIVA cca 65 tisíc EUR na konzultační služby v oblasti účetnictví a legislativy. Rozpočet sám nebyl přečerpán, protože některé komise nevyčerpaly část
prostředků, které měly schváleny pro svoji činnost. Tato situace iniciovala téměř nekonečný kolotoč otázek a příspěvků diskutujících, že do budoucna se taková situace nesmí opakovat.

Obdobná situace nastala při projednání a schvalování rozpočtu pro následující období 2015 / 2016.

Řádné jednání valné hromady FIVA začalo v ráno sobotu 24. října.

Na začátek přítomní uctili chvilkou ticha památku jednoho ze spoluzakladatelů FIVA, lorda Edwarda Montagu. Lord zemřel letos v létě.

Vice prezident David WHALE (GB) se omluvil, že již nadále nemůže vykonávat svou funkci ve vedení FIVA. Důvodem je vysoké časové vytížení. Pan Whale se stal prezidentem britské automobilové federace, úzce spolupracuje s britským parlamentem, vládou a zároveň se věnuje pedagogické činnosti.

Novým předsedou Sportovní komise byl zvolen Laszlo Tomacsanyi z Maďarska.

Předsedou komise Trade & Skills byl zvolen JOS THEUNS zastupující Holandsko a Dánsko.

Jako nový člen FIVA byla přijata asociace z Íránu. Jejím členem je mj. i klub překvapivě sdružující
vlastníky a příznivce vozidel americké výroby různého stáři a typů.

Dalším novým členem se stal klub z Egypta.

Se samostatnou prezentací vystoupila šarmantní zástupkyně národní autority FIVA z Turecka. V jejím příspěvku dominovala role žen v automobilismu a při různých akcích pro historická vozidla včetně závodů na okruzích.

Prezident FIVA prezentoval své vize pro budoucnost organizace FIVA. Cíle se dají shrnout hesly:
· uchovávání
· ochrana
· propagace

Prezidentem FIVA najatá agentura má zajistit zviditelnění organizace FIVA ve světě pod prezidentem prezentovaným heslem FIVA - World Motoring Heritage (FIVA - Světové automobilové dědictví). Cílem je i získat další partnery organizace a sponzory činnosti.

Rok 2016 má být rokem světového automobilového dědictví. Pro tuto příležitost bylo připraveno i nové
logo.

Součástí programu FIVA World Motoring Heritage v roce 2016 bude i tzv. Paris week, kdy například o víkendu 1. a 2. října 2016 budou projíždět kolony historických vozidel centrem Paříže.

Valné shromáždění FIVA v roce 2016 bude na konci října v Paříži.


Další informace

Ve čtvrtek 22. 10. večer jsme byli přijati primátorem města Krakova a předsedou pořadatelského POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY v historickém sále radnice města. V pátek večer jsme navštívili státní hrad nedaleko Krakova, kde na nádvoří byla malá výstava historických vozidel.

Závěrečný slavnostní večerní program zorganizoval pořadatelský klub POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY ve známém solném dole ve Veličce (Wieliczka) nedaleko od Krakova. Událost se odehrála 120 metrů pod povrchem země.

Zpracoval:
Jiří Franc, 7. 11. 2015, zdroj archiv autora, www.fiva.org

Zpět