Tomáš Strnad

Viceprezident FKHV ČR

Prezident BCC

e-mail: mg_strnad@volny.cz