Tomáš Strnad

Viceprezident FKHV ČR

Prezident BCC