Ing. Tomáš Barnet

Člen komise

Veteran klub Kroměříž, z.s. ve VCC ČR