Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky
UKUVHT ČR je občanské sdružení nezávislých a samostatných klubů-majitelů a příznivců především užitkové a vojenské historické techniky v České republice. UKUVHT ČR je členem Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR), která je jediným nositelem národní autority Federation Internationale Vehicules Anciens (FIVA ) pro Českou republiku. Prezidentem UKUVHT ČR je Ing. Jan Zápotocký, MSc. Víceprezidenty jsou Josef Zrucký a Petr Zeman. UKUVHT ČR v současné době sdružuje 22 klubů s počtem cca 800 členů a přes 2000 vozidel.

 

Historie

Užitková a vojenská historická technika prožívá obrovský vzestup zájmu jak ze strany sběratelů tak i laické veřejnosti a stává se perspektivním oborem veteránského hnutí a to nejen v České republice, ale i ve světovém měřítku.. Vzhledem k původní struktuře veteránského hnutí a specifické problematice užitkových a vojenských historických vozidel bylo nutno, aby vznikla nová organizace, která se bude touto sférou veteránského hnutí zabývat.

UKUVHT ČR byla založena ve 14:37, 9. prosince 2000 na zámku v Cholticích u Pardubic. Registrace stanov byla provedena 13.3. 2001 Ministerstvem vnitra ČR pod IČO 26525399. Na shromáždění delegátů Federace klubů historických vozidel ČR v roce 2001 byla UKUVHT ČR přijata za řádného člena této organizace.

Od tohoto okamžiku se UKUVHT ČR aktivně spolupodílela na přípravě i tvorbě nového zákona a vyhlášky upravující provoz historických vozidel na veřejných komunikacích. V současné době je meritem legislativní činnosti UKUVHT ČR aktivní spolupráce na aktuálních problémech souvisejících s novými zákony a vyhláškami, které specificky ovlivňují právě tuto skupinu veteránských příznivců.

Další činností UKUVHT ČR je organizace a provádění výstav užitkové a vojenské historické techniky. Organizování srazů majitelů této techniky jako i soutěží v jízdách zručnosti, pravidelnosti apod. Aktivní účast v IZS- Integrovaném záchranném systému, spolupráce a pomoc v oblastech postižených povodněmi (1997, 2002 a 2009).V neposlední řadě také každoroční tvorba kalendářů akcí, propagačních předmětů, filmů a dalších.

 

 

www.ukuvht.cz