Ceník testování

č.

Úkon

Dokument k vyplnění

Poplatek vč. DPH

Výši stanoví

1.1

KLTK

Klubové testování silničních a historických vozidel na historickou původnost.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu 3 000 Kč/ testování

Klub

1.2

KLTK

Pravidelná prohlídka silničního vozidla za účelem prodloužení platnosti testování.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu 500 Kč/ prohlídka

Klub

KLTK

Pravidelná prohlídka HV za účelem prodloužení platnosti testování.

Formulář „Protokol o pravidelné prohlídce HV“

FKHV doporučuje cenu 500 Kč/ prohlídka

Klub

1.3

KTK

Testování na technickou způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

1 000 Kč/první testování historického vozidla

Prezidium FKHV

 

1.4

KTK

Pravidelná prohlídka HV na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

Formulář „Protokol o pravidelné prohlídce HV“

300 Kč/prohlídka

 

Prezidium

FKHV

KTK

V případě přechodu k jiné KTK, než je vozidlo evidováno, bude pravidelná prohlídka zpoplatněna dvojnásobnou částkou, a to pouze při první prohlídce u jiné KTK. Při změně bydliště zůstává cena za prodloužení ve výši 300 Kč/testování.

600 Kč/ prohlídka

1.5

KLTK a KTK

Individuální požadavek majitele HV na KLTK a KTK (cestovné, fotografie, dokumentace k HV, údaje na www, ověření údajů u výrobce atd.)

 

Dle nákladů příslušné komise po dohodě s majitelem HV

KTK a KLTK

1.6

TK FKHV

Testování pro vystavení ID Card FIVA.

Formulář viz Příručka testování pro ID Card FIVA.

cena 1 650 Kč

Prezidium FKHV

1.7

Roční členský příspěvek za členy ve spolcích členských sdružení FKHV.

 

50 Kč/člen

SD FKHV

1.8

Testování HV nabytého dědictvím.

Notářský zápis o dědictví.

Zdarma

Prezidium

FKHV