Ceník testování

č.

Úkon

Dokument k vyplnění

Poplatek vč. DPH

Výši stanoví

1.1

KLTK

Klubové testování silničních a historických vozidel na historickou původnost.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu 3 000 Kč/ testování

Klub

1.2

KLTK

Pravidelná prohlídka silničního vozidla za účelem prodloužení platnosti testování.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu 500 Kč/ prohlídka

Klub

KLTK

Pravidelná prohlídka HV za účelem prodloužení platnosti testování.

Formulář „Protokol o pravidelné prohlídce HV“

FKHV doporučuje cenu 500 Kč/ prohlídka

Klub

1.3

KTK

Testování na technickou způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

pro majitele historických vozidel 2 000 Kč na účet FKHV


pro členy* sdružení AKHV, AVCC a FKHV 1 000 Kč na účet FKHV

Prezidium FKHV

 

1.4

KTK

Pravidelná prohlídka HV na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

Při prohlídce v jiné KTK se cena nemění.

Formulář „Protokol o pravidelné prohlídce HV“

pro majitele historických vozidel 600 Kč na účet FKHV

pro členy* sdružení AKHV, AVCC a FKHV 400 Kč na účet FKHV

Prezidium

FKHV

KTK

Pravidelná prohlídka HV na technickou způsobilost v provozu na pozemních komunikacích v jiné KTK, než byla provedeno prvotní testování na technickou způsobilost HV.

Od ledna 2020 se cena při prohlídce v jiné KTK nemění.

pro majitele historických vozidel 600 Kč na účet FKHV


pro členy* sdružení AKHV, AVCC a FKHV 400 Kč


KTK

Pravidelná prohlídka HV na technickou způsobilost v provozu na pozemních komunikacích v jiné KTK, než byla provedeno prvotní testování na technickou způsobilost HV při změně bydliště. 

Od ledna 2020 se cena při prohlídce v jiné KTK nemění.
 
pro majitele historických vozidel 600 Kč na účet FKHV

pro členy* sdružení AKHV, AVCC a FKHV 400,-Kč

1.5

KLTK a KTK

Individuální požadavek majitele HV na KLTK a KTK (cestovné, fotografie, dokumentace k HV, údaje na www, ověření údajů u výrobce atd.)

 

Dle nákladů příslušné komise po dohodě s majitelem HV

KTK a KLTK

1.6

TK FKHV

Testování pro vystavení ID Card FIVA.

Formulář viz Příručka testování pro ID Card FIVA.

cena 1 650 Kč

Prezidium FKHV

1.7

Členský příspěvek za členy v klubech členských sdružení Federace klubů historických vozidel

 

100 Kč/člen

SD FKHV

1.8

Testování HV nabytého dědictvím.

Notářský zápis o dědictví.

Zdarma

Prezidium

FKHV


1.9
 
Dohledání a zaslání kopie Žádosti o provedení testování HV. Majitel 250,- Kč na účet FKHV

Prezidium

FKHV