Ceník testování

Úkon

Dokument k vyplnění

Poplatek vč. DPH

Výši stanoví

Majitel historického vozidla

Žádost o testování vozidla

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

1 500 Kč na účet FKHV

Prezidium FKHV

Majitel historického vozidla

Prodloužení platnosti Žádosti o testování vozidla

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

500 Kč na účet FKHV

Prezidium FKHV

Klubová testovací komise

Klubové testování silničních a historických vozidel na historickou původnost.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu do 4 000 Kč/ testování

Klub

Klubová testovací komise

Pravidelná prohlídka za účelem prodloužení platnosti testování.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu do 1 500 Kč/ prohlídka

Klub

Klubová testovací komise

Pověřený komisař

Individuální požadavek majitele HV na KLTK nebo PK (cestovné, fotografie, dokumentace k HV, údaje ověření údajů u výrobce atd.).

Příslušné dokumenty

KLTK a PK

dle nákladů příslušné komise nebo komisaře po dohodě s majitelem na účet klubu nebo PK

Klub

PK

Technická komise FKHV

Testování pro vystavení FIVA ID Card.

Formulář

viz Příručka testování pro FIVA ID Card

FKHV

4 500 Kč/ testování na účet FKHV

 

Prezidium FKHV

Prezidium FKHV

Členský příspěvek za členy v klubech členských sdružení Federace klubů historických vozidel

 

FKHV

100 Kč/za člena sdružení na účet FKHV

SD FKHV

 

Výroba razítka pro KLTK a PK

 

Zdarma, majetek FKHV

Prezidium

FKHV

Dohledání a zaslání kopie Žádosti o provedení testování HV.

Majitel historického vozidla

Žádost o zaslání kopie Žádosti o provedení testování HV

250 Kč/žádost na účet FKHV

Prezidium

FKHV

Technická komise FKHV

Registrační příspěvek klubu pro Klubovou testovací komisi

 

Klub

Shromáždění delegátů FKHV dne 1. 12. 2018

FKHV

1 000 Kč/za KLTK na účet FKHV/rok

Prezidium

FKHV