Sportovní komise

Sportovní komise navrhuje oblasti, u kterých doporučuje jejich rozvíjení:

- Personální posílení. Je alfou a omegou celého rozvoje. V současné době chod PF, který je jedinou náplní Sportovní komise zajištují 2-3 lidi. Optimální počet členů by měl mít 6-7, nejlépe mladí lidé, ideálně z každého sdružení jeden zástupce.

- Atraktivita PF. V dalších letech bychom chtěli nadále zvyšovat prestiž a atraktivitu Poháru Federace. Jednou z možností je propojení či častečné sdílení PF s Autoklubem. Zajímavou možností rozvoje se také jeví přesah PF přes hranice ČR a spolupráce se zahraničními kluby. (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko)

- Propagace SK a PF v médiích. Navazuje na předchozí bod, zvyšuje povědomí o FKHV. 

- Spolupráce s FIVA. Sportovní komise by měla být schvalovacím místem pro organizaci srazů na území ČR pod hlavičkou FIVA.

 

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

Člen komise

Veteran klub Kroměříž, z.s. ve VCC ČR

Michal Procházka

Člen komise

Spolek Vlastníků Veteránských Vozidel VOTAN

Ing. Vladimír Novák

Člen komise

Dejvický klub vojenských historických vozidel

 
 
Kontakt na sportovní komisi: pohar@fkhv.cz