Archiv článků

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 3. 3. 2020

16.03.2020 08:21
    Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav...

Vyjádření předsedy legislativní komise FIVA k evropské směrnici o historických vozidlech

10.03.2020 09:23
Hlavním argumentem pro povinnou STK pro historická vozidla je fakt, že to údajně nařizuje evropská směrnice 2014/45/EU, což je nesmysl - nic takového tato směrnice nepožaduje, bohužel se nám to zatím nepodařilo tvůrcům nového systému vysvětlit.   Níže email (s českým překladem) předsedy...

Tok finančních prostředků z prvotestací

09.03.2020 11:58
 

Reakce na navrhované změny systému testování

03.03.2020 16:51
  POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU TESTOVÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL A VYDÁVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK HISTORICKÉHO VOZIDLA   Od 30.5.2002 je Federace klubů historických vozidel ČR z. s., IČO: 67799507, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2294/11, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha (dále jen FKHV), garantem systému...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 2. 2020

28.02.2020 17:21
Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Ing. Martin Kot ano BCC...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 1. 2020

19.02.2020 16:02
Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Ing. Martin Kot ano BCC...

Zápis ze školení předsedů a místopředsedů KTK dne 4. 1. 2020

22.01.2020 16:40
Program jednání: 1.Prezentace a registrace účastníků                  Bára Horáková Všichni přítomni jsou podepsáni na prezenčních listinách a byl jim potvrzen průkaz komisaře. 2.Zahájení a kontrola úkolů ze...

Zápis z mimořádného Shromáždění delegátů 12. 12. 2019

09.01.2020 10:24
Přítomno 30 delegátů s hlasovacím právem, viz. prezenční listina.   Program jednání: 1.Registrace od 16:30 hod   2.Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00          Václav Kafka Zastupující prezident FKHV ČR Václav Kafka přivítal přítomné...

Zápis ze schůzky zástupců MD a FKHV konané dne 28. 11. 2019 na MD

08.01.2020 15:44
Dne 28.11  proběhla schůzka zástupců FKHV, Autoklubu a AKHV a MD odbor 150. Jednání byli přítomni: Za  MD: Ing. Jiří Počta, Ing. Petr Musil Za FKHV: Kafka Václav, Ing. Martin Kot Za AVCC v AČR: Mgr. František Čečil Za AKHV: Ing. Jiří Franc FKHV informovala v návaznosti na předchozí...

Vyjádření představitelů FKHV ČR, AVCC AČR a AKHV

06.01.2020 10:38
Představitelé všech tří uskupení vlastníků historických vozidel v ČR se shodují na tomto vyjádření. Pracovní návrh novely Zákona 56/2001 Sb., jak byl autorem pro navrhovatele vypracován a předložen k diskuzi, byl podroben rozboru a v navrhovaném znění jej jako celek nelze akceptovat. V...